"sacrosanct" translation into Hungarian

EN

"sacrosanct" in Hungarian

EN

sacrosanct {adjective}

volume_up
As for the sacrosanct markets, they are now setting the tone.
Ami pedig a szent és sérthetetlen piacokat illeti, most ők adják az alaphangot.
It goes without saying that freedom of expression is sacrosanct.
Mondanom sem kell, hogy a szólásszabadság szent és sérthetetlen.
In a parliament, the spoken word is sacrosanct.
Egy parlamentben az elhangzott szó szent és sérthetetlen.

Synonyms (English) for "sacrosanct":

sacrosanct

Context sentences for "sacrosanct" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishQuestion Time should be sacrosanct and there should be absolutely no overrun.
A kérdések órájának szentnek kellene lennie, és abból egy percet sem szabad elvenni.
EnglishShe explains how each life is sacrosanct yet a woman must have dominion over her own body.
Elmagyarázza, hogy minden élet szent, de a nőnek rendelkeznie kell a testével!
EnglishDavin felt a shortness of breath, as if he had walked into some sacrosanct place; but it was more than that.
Davinnak szinte elállt a lélegzete, mintha szentélyben állna, de ennél többről volt szó.
EnglishBut He does believe suffering is sacrosanct or can be.
Ám Õ azt hiszi, hogy a szenvedés a legnagyobb szentség, vagy az lehet.
EnglishThe life of a child was sacrosanct, and a threat against a child was an invitation to immediate death in his ethical universe.
A gyermekéletet szentségnek tekintette, és ha valaki egy gyermek életére tört, az nála aláírta a halálos ítéletét.
EnglishHe implies that he would be willing to forget the sacrosanct rules of competition; that he would be less particular about state aid.
Ő azt sejtette, hogy kész lesz a szent versenyjogi szabályokról elfeledkezni, és rugalmasabb lesz az állami támogatások kérdésében.
EnglishWhile principles such as free trade are sacrosanct, the economic interests of European workers, it seems, are dispensable.
Míg az olyan elvek, mint a szabadkereskedelem szent és sérthetetlenek, az európai munkavállalók gazdasági érdekei a jelek szerint nem fontosak.
EnglishI am abstaining out of consideration for the Belgian workers of the Opel plant in Antwerp who have been sacrificed in the name of sacrosanct globalisation.
A szentséges globalizáció nevében feláldozott belga Opel-gyár dolgozói iránti tiszteletből tartózkodom a szavazástól.
EnglishFor this reason, we must not treat this as sacrosanct but as something that we defend through joint efforts while adapting it to the 21st century.
Tehát nem szent és sérthetetlenként kell kezelnünk, hanem olyanként, amit megvédünk közös erőfeszítéssel, de a XXI. századhoz igazítva.
EnglishI would like to point out that the President has already received the map inspired by the UN map and the sacrosanct principle of the self-determination of peoples.
Szeretnék rámutatni, hogy az elnök már megkapta az ENSZ térképe és a népek önrendelkezésének szent elve által inspirált térképet.
English'Free competition', which is constantly mentioned and seen as sacrosanct, is defended at all costs, and is once again the pillar by which this initiative is supported.
A szentnek és sérthetetlennek tekintett "szabad versenyt” minden áron meg kell védeni, és ennek a kezdeményezésnek is ez a fő pillére.
EnglishHowever, I do not believe that it is possible, for example, to make the official history of this dark period in our past sacrosanct, or to condemn dissenting voices.
Nem hiszem azonban, hogy lehetséges volna például múltunk e sötét korszakának hivatalos történelmét szentté és sérthetetlenné tenni, vagy elítélni az eltérő véleményeket.
EnglishI do, but I also start to talk about some of the other things I got wrong, some of the other notions of work that I've just been assuming are sacrosanct, and they're not.
Elmesélem őket, de elkezdek beszélni más dolgokról is, melyekben hibáztam, olyan elképzelésekről a munkáról, melyekről feltételeztem, hogy szentek és sérthetetlenek, pedig nem azok.