"sad" translation into Hungarian

EN

"sad" in Hungarian

volume_up
sad {adj.}

EN sad
volume_up
{adjective}

pathetic, sad-eyed, dimpled, comic-fat pudgy man seemed an unlikely perpetrator of matricide.
Ez a szánalmas, szomorú szemű, köpcös férfi anyagyilkosságot követett el.
But how could she love a sad son of a bitch like you?
S hogyan szerethetett az a lány ilyen szánalmas csibészt, mint te?
Micsoda szánalmas asszociáció!
Paige's face looked sad, deliberately sad and thoughtful.
Szomorú, kimondottan szomorú és elgondolkozó volt az arca.
Very sad, very sad, said the canon, shaking his head.
Milyen szomorú, milyen szomorú mondta a kanonok a fejét csóválva.
Statistics currently available portray a sad and distressing reality.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szomorú és elkeserítő valóságról tanúskodnak.
WE SIT IN THE SHADE, sip more lemonade and talk about how sad he is.
Ülünk az árnyékban, limonádét iszogatunk, és arról beszélünk, milyen szerencsétlen ember Donny Ray.
What did that sad, silly bitch ever do to you?
De mit ártott neked az a szerencsétlen?
Milyen szerencsétlen öregember vagy.
Then she lifted her pipes and began to play a sad song of regret and loss.
A szájához emelte a hangszert, és belekezdett egy bús, gyászoló dallamba.
He gave a little sad smile and a shake of his head.
Bűs kis mosollyal megrázta a fejét.
Bús hírnök s harsona szóljon...
That is very sad and to be regretted and, for that reason, I abstained.
Ez nagyon sajnálatos dolog, és ezért döntöttem úgy, hogy tartózkodom.
It is sad, but the permissible age for drinking alcohol is getting lower and lower in many countries.
Sajnálatos, hogy az alkoholfogyasztás korhatára sok országban egyre alacsonyabb lesz.
He stood there and said it was all a sad mistake, there should have been a parade.
Ott állt és azt mondta, sajnálatos tévedés az egész, úgy volt, hogy katonai díszszemle lesz.

Synonyms (English) for "sad":

sad

Context sentences for "sad" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishdreamlike and slow, and uncertain, but then in a deep sad moment I knew the truth:
És egyszer csak a mélyről jövő bánat pillanatában a szemembe nézett az igazság:
EnglishShe often put her hands on the unicorn when she was sad, or tired, or afraid.
De hát akkor miről beszélnek a legendák, miről szólnak a mesék és a történetek?
EnglishThe crusty raised his sad little message ever so slightly and the thin pet dog whined.
A csöves icipicit megemelte nyomorúságos üzenetét, a vézna kutya meg vinnyogott.
EnglishIt's very sad for him because up to then he was a great traveller, I believe.
S ez annál is szomorúbb eset, hiszen, ahogy tudom, a betegsége előtt sokat utazott.
EnglishI wonder why she's so sad, Will said as he and Lyra climbed the road up to the ridge.
Vajon mi bántja ennyire? tűnődött Will, miközben Lyrával a gerinc felé igyekeztek.
EnglishThat makes him sad, they were good friends and played games but never made fun.
Ez elszomorítja, jó barátok voltak, és játszottak vele, sohasem csúfolták.
EnglishThey looked at his sad young face and tried to picture it fifty years later.
Nézték a fiatal arcot, és megpróbálták kitalálni, milyen lesz ötven év múlva.
EnglishI may say that I have been given some information at my request about this sad tragedy.
ha ön és Celia össze akarnak házasodni, semmi okuk arra, hogy ezt ne tegyék meg.
EnglishSAD cypress Peter Lord said slowly, I hope you're not going to suggest that line.
Remélem mondta lassan Peter Lord , hogy nem akarja ezt a módszert követni.
EnglishJust a poor child, don't you think, and sad by nature as well as circumstance.
Csak egy szegény gyermek, akit egyformán szomorúvá tesz a természete és a körülményei.
EnglishI have to show you something unfortunately very sad at the conclusion of this talk.
Sajnos valami nagyon szomorút kell bemutatnom az előadásom befejezéseként.
EnglishFor indeed he longed after you all: and was sad, for that you had heard that he was sick.
Nagyon vágyott már utánatok, és nyugtalankodott, hogy betegségéről értesültetek.
EnglishHe was sitting on the main frame, just beyond the steering wheel, and he looked very sad.
A vezetőkabin tetején ült, a kormánykerék fölött, és nagyon szomorúnak látszott.
English_For of all sad words of tongue or pen,_ _The saddest are these: It might have been!
Összes szóból, mit toll ír, vagy nyelv mond ma a legszomorúbbak ezek: lehetett volna!
EnglishI am sad as well that the conference is being held when we are in Strasbourg.
Én is sajnálom, hogy a konferenciára akkor kerül sor, amikor mi Strasbourgban vagyunk.
EnglishBut, sad to relate, my dear children, he did hit the Cricket, straight on its head.
Akár akarta, akár nem, a kalapács bizony fejen találta a szegény tücsköt.
Englishsad CYPRESS Will you tell us what was the state of Miss Carlisle's feelings.toward you?
Elmondaná nekünk, hogy milyen érzelmekkel viseltetett ön iránt Miss Carlisle?
EnglishShimrod sat for an hour drinking wine and listening to the sad ballads of Aquitaine.
Shimrod egy órácskát elüldögélt a bora fölött és közben hallgatta Aquitanie balladáit.
EnglishI felt so sad for Lestat that he had bothered to weep for me, but I was to die here.
Annyira sajnáltam Lestatot, amiért képes volt megsiratni, de nekem itt kell meghalnom.
EnglishThey were sounds of complex happiness that filled him with a sad longing.
Olyan bonyolult boldogságról árulkodtak, hogy Toshiónak belesajdult a szíve.