"sad to say" translation into Hungarian

EN

"sad to say" in Hungarian

HU
EN

sad to say {adverb}

volume_up
I am sad to say that that response is not good enough for us.
Sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem elég jó válasz számunkra.

Context sentences for "sad to say" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSad to say, even two years later, he was having trouble finding both.
Szomorú, hogy így van, de még két év után is gondot okoz meglelnie ezt a kettőt.
EnglishFor that reason, we are sad to say that we feel we must vote 'no'.
Ebből kifolyólag sajnálattal úgy érezzük, nemmel kell szavaznunk.
EnglishThis agreement will not, I am sad to say, mean a total ban on the professional use of DCM.
Szomorúan mondom, hogy ez a megállapodás nem jelenti a DCM szakmai alkalmazásának teljes betiltását.
EnglishI am sad to say that that response is not good enough for us.
Sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem elég jó válasz számunkra.
EnglishTheres no place for sentiment here, Tehol said, sad to say.
Szomorú mondta Tehol , de itt nincs helye az érzelgősségnek.
EnglishSad to say, the Princess Madouc is a bastard, and no one will ever want to marry her!
Szomorú vagyok, hogy ilyet kell mondanom, de Madouc hercegnő egy fattyú, akit soha senki nem akar majd feleségül venni!
EnglishIf that is what we need to do, I am sad to say that this package simply is not up to the task.
Ha ezt kell tennünk, akkor ez a csomag - sajnálom, hogy ezt kell mondanom - egyszerűen nem alkalmas a feladat elvégzésére.
EnglishIt is not enough just to remove the word 'eradicate', which is actually, it is sad to say, in line with fascist language use.
Nem elég csak a "kiküszöbölés” szót kivenni a szövegből, mely - szomorúan kell megállapítani - a fasiszta nyelvhasználattal cseng össze.
EnglishI am sad to say that he applies this criticism to my own country, the Federal Republic of Germany, and to Italy, in particular.
Sajnálattal mondom, hogy Marty úr épp az én hazámat, a NémetOrszági Szövetségi Köztársaságot és Olaszországot illeti ezzel a kritikával.
EnglishShe had no family to take him, and on the forms, where the father's name was requested, I'm sad to say, she wrote unknown.
Nem volt családja, akik magukhoz vehették volna, és a nyomtatványra, ahová az apa nevét kellett volna írni, sajnálatos módon azt írta, hogy ismeretlen.
EnglishBased on what I know about the draft, I am sad to say that the attempt to translate the fine words into the language of numbers was not a complete success.
Az előterjesztés ismeretében szomorúan állapítom meg, hogy a szép szavakat nem teljesen sikerült a számok nyelvére lefordítani.

Similar translations for "sad to say" in Hungarian

say noun
Hungarian
sad adjective
to preposition
to have a word to say verb