"saddlebag" translation into Hungarian

EN

"saddlebag" in Hungarian

EN

saddlebag {noun}

volume_up
Elminster rose, shrugged, and reached into his saddlebag.
Elminster egy vállvonás kíséretében felállt és a nyeregtáska felé nyúlt.
Deep in his saddlebag, under the bundled letters he had accepted from excited, grateful people all along his way, was the one Abby had given him.
A nyeregtáska mélyén, a nagy halom levél alatt, amit izgatott, hálálkodó emberek bíztak rá, amerre csak járt, ott lapult Abby borítékja.

Context sentences for "saddlebag" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHis clothes flapped loosely as he turned, and that reminded him of his saddlebag.
Ruhái lazán csapkodtak körülötte, ahogy körbefordult és erről eszébe jutott a nyeregtáskája.
EnglishSparhawk asked the little girl, opening his saddle-bag for the map.
Mit szeretnél tudni? kérdezte Sparhawk a kislányt, miközben kinyitotta a nyeregtáskát.
EnglishThere is wine in my saddlebag, Morgaine-I would offer it to you, but you must get it for yourself.
- A nyeregtáskámban van bor, Morgaine - megkínálnálak, de magadnak kell kivenned...
EnglishJust put this hunk of the folding back in your saddlebag and forget you ever met me.
Tegye csak vissza ezt az óriási összeget a nyeregtáskájába, és felejtse el, hogy valaha is találkoztunk.
EnglishHe reached into his saddle-bag, brought forth his flute, and tucked it inside his jerkin.
A nyeregtáskájából előhúzta fuvoláját, és a csizmájába dugta.
EnglishElminster rose, shrugged, and reached into his saddlebag.
Elminster egy vállvonás kíséretében felállt és a nyeregtáska felé nyúlt.
EnglishThen he quickly stuffed it back into his saddlebag and began to whirl his great war axe about his head.
Aztán gyorsan visszasüllyesztette a nyeregtáskába, és megpörgette a feje felett csatabárdját.
EnglishShe went to her saddlebag and took out a small hand-mirror.
A nyeregtáskájához lépett, és elővett belőle egy apró tükröt.
EnglishNot that he wanted to leave his saddlebag, anyway.
Ugyanakkor nem akarta elhagyni a nyeregtáskáját sem.
EnglishSparhawk took his map out of his saddlebag.
Sparhawk elővette a térképet a nyeregtáskából.
EnglishThe weather-thickened skin of his sun-darkened face was well creased and patinaed like the leather of a long-used saddlebag.
Napbarnított, szélcserzett arca a hosszú használattól patinássá és ráncossá vált nyeregtáskára emlékeztetett.
EnglishHe shouldered the saddlebag and started walking toward the stables, leaving the bustle of the post office behind him.
- Azzal vállára vetette a nyeregtáskát, és megindult az istállók felé, maga mögött hagyva a postahivatal körüli nyüzsgést.
EnglishPut my clothing into the other saddlebag.
EnglishMadouc said hurriedly: “Some clowns from the fair stole my horse Juno, along with saddle, saddlebag and comb.
- Néhány mutatványos ellopta a lovamat, Junót, és vele együtt a nyergemet, nyeregtáskámat és a fésűmet - hadarta Madouc sietve.
EnglishElminster dropped his saddlebag and went forward cautiously to retrieve his daggers and fork from the men who'd fallen.
Azután csatlakozott kétségbeesetten menekülő társaihoz és lefutotta őket, miközben az éhes pengék sziszegve szelték mögöttük a levegőt.
EnglishThe hawk-nosed youth with the saddlebag on his shoulder walked steadily toward that unseen destination, knowing he must be getting close by now.
A sasorrú ifjú a nyeregtáskával a vállán bátran sétált láthatatlan célja felé, tudván, hogy már nem lehet messze tőle.
EnglishIt's in my saddle-bag.'
EnglishDeep in his saddlebag, under the bundled letters he had accepted from excited, grateful people all along his way, was the one Abby had given him.
A nyeregtáska mélyén, a nagy halom levél alatt, amit izgatott, hálálkodó emberek bíztak rá, amerre csak járt, ott lapult Abby borítékja.
EnglishLeft in a saddlebag, back in a fern-filled dell in the trackless forest where the White Raven Patrol had met with far too many ruukha.
Amit egy nyeregtáskában hagyott egy páfrányokkal teli völgyben az erdő mélyén, ahol a Fehér Holló Járőrök számukra túl sok hobgoblinnal találkoztak.
EnglishElminster hurried forward, running on the air, swinging his saddlebag fore and aft in one hand to give him the momentum to surge forward in earnest.
Elminster a levegőben futva előresietett, közben a nyeregtáskát az egyik kezébe kapta, hogy maga elé tartsa védekezésképpen, ha szükséges.