EN

sadly {adverb}

volume_up
- Csak egy kis gyűszű - felelt búsan Alice.
Mary Beth shook her head sadly, looking at him.
Mary Beth a fejét csóválta és búsan nézett rá.
- Én is elvesztettem - szólt búsan.
She made her way sadly up to the room in the adamant tower, where the orderly offered to bring her some food and coffee.
Leverten indult őrtoronybeli szobájába, ahol a tisztiszolga ételt, kávét ajánlott.
Shamur considered Cale's comments, smiled sadly, and replied, I do understand, Erevis.
Shamur elmerengett Cale megjegyzésén, majd szomorúan elmosolyodott.
He shook his head sadly and threw the banana skin into the grate.
Szomorúan csóválgatta a fejét, s a banánhéjat behajította a kandallóba.
Our vegan friends don't understand about hunting,' Killgore told them sadly.
- Vegán barátaink nem értik meg a vadászatot - mondta Killgore szomorúan.
Maybe a mix of the two, yielding a sadly misshapen result.
Talán a kettő keveréke, szánalmasan furcsa formát eredményezve.
You better be here to apologize... because you treated me like the scum of the earth... and if you think those flowers are going... to make me feel better, you're sadly mistaken.
Jobb lenne itt bocsánatot kérned... mert úgy bántál velem, mint a föld szemetével... és ha azt hiszed, hogy az a csokor virág... elég nekem, hát szánalmasan kevés.
New York was much like London, expensive, impersonal, and full of culture, but sadly lacking in the good manners of his hometown.
New York sokban hasonlított Londonra, drága, személytelen, teli kultúrával, de sajnálatosan hiányzik belőle ez utóbbi jó modora.
He shook his head sadly and shifted his gaze to an electric plug socket.
Bánatosan megcsóválta a fejét, és a villanykapcsolóhoz intézte szavait.
Yes, he said sadly, and we rule in it as we have always done.
- Igen - felelte bánatosan -, és mi uralkodunk benne, mint mindig.
Sit down, David, my dear, she said sincerely, almost sadly.
mondta őszintén, majdnem bánatosan.

Context sentences for "sadly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishsaid the tall being sadly.
A Magányos Szellem; hányszor szólítottál? kérdezte szomorúan a szálas jelenés.
EnglishHis voice softened as he spoke, and the hand on the table curled sadly on its side.
Miközben beszélt, hangja szelíddé vált, asztalon fekvő keze szomorúan elernyedt.
EnglishSadly, in the European Union cancer reaps a harvest of one million lives each year.
Sajnálatos módon az Európai Unióban a rák minden évben egymillió életet gyűjt be.
EnglishSadly, it is something that we shall all have to deal with for some time to come.
Sajnálatos módon ez egy olyan dolog, amivel még egy ideig foglalkoznunk kell.
EnglishSadly, he was executed on the very day of the EU human rights dialogue with China.
Sajnálatos módon éppen az EU és Kína közötti emberjogi párbeszéd napján végezték ki.
EnglishThe events that occurred during the elections on 19 December are, sadly, well known.
A december 19-i választások során történt események sajnálatos módon jól ismertek.
EnglishHe grasped Rastignac's hand sadly and affectionately, and turned away from him.
Bánatos baráti indulattal megszorította Rastignac kezét, és intett neki, hogy menjen.
EnglishYou're making a mistake, lad, he said sadly, and taking our House with you.
- Nagy hibát követsz el, fiú - mondta szomorúan -, és magaddal rántod a Házat is.
EnglishSadly, in this euro crisis, we have learned from experience in a very painful way.
Sajnos a mostani euróválságban fájdalmas tapasztalatokból kellett tanulnunk.
EnglishSadly, in view of the outcome, this mediation cannot be described as successful.
Sajnos az eredmények ismeretében ez a közvetítés nem nevezhető sikeresnek.
English'I wonder what's going to happen to him,' Talen said rather sadly as they rode along.
Kíváncsi lennék, mihez kezd most jegyezte meg szomorúan Tynian lovaglás közben.
EnglishSadly, the average age of our vehicles is increasing rather than decreasing.
Sajnálatos módon gépjárműveink átlagos életkora egyre nő, ahelyett hogy csökkenne.
EnglishSuch honesty and trust is sadly lacking in this world todayisn't it, Ilhundyl?
Szomorú, hogy az ilyen becsület és bizalom lassan kihal a világból... ugye, Ilhundyl?
EnglishThis is not acceptable and, sadly, it gives a false image of the European Parliament.
Ez elfogadhatatlan, és sajnálatos módon hamis képet alkot az Európai Parlamentről.
EnglishSadly, population ageing and population shrinkage are the inescapable future of Europe.
Sajnálatos módon Európában elkerülhetetlen módon öregszik és csökken a népesség.
EnglishMy generation really, sadly, is not going to change the numbers at the top.
Az én generációm, szomorú, de nem fogja megváltoztatni a felsővezetők számát.
EnglishSadly, I fear your strategy could land the European Union in deep trouble.
Sajnos attól tartok, hogy az Ön stratégiája bajba sodorhatja az Európai Uniót.
EnglishSadly, trafficking in women is also a familiar and frequent phenomenon.
Sajnálatos módon a nőket célzó emberkereskedelem is ismerős és gyakori jelenség.
EnglishReal bad, the cop said sadly as he stood and held his cap with both hands.
- Nagyon nagy - válaszolta a rendőr szomorúan, és két kezébe fogva kalapját felállt.
EnglishDetective-Inspector Craddock said sadly: They'll all have seen something different.
Craddock felügyelő szomorúan mondta: egészen biztos, hogy mindenki valami mást látott.