"safe-deposit" translation into Hungarian

EN

"safe-deposit" in Hungarian

EN

safe-deposit {noun}

volume_up
safe-deposit (also: safe)
With the passage of time, his shares had become one hundred times as valuable, simply lying in the total darkness and silence of a safe-deposit box.
Ahogy múlt az idő, a részvények értéke a százszorosára nőtt, pedig közben egyszerűen csak hevertek egy páncélszekrény teljes sötétségében és némaságában.

Context sentences for "safe-deposit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe letter you found in the safe-deposit box in that San Francisco bank.
Azt a levelet, amelyet abban a San Francisco-i bankban talált a széfkazettában.
EnglishA savings account, a checking account, and a safe-deposit box, Preston said.
Egy takarékszámla, egy folyószámla és egy széffiók - magyarázta Preston.
EnglishJoshua asked, thinking about the strange letter in the safe-deposit box.
A vámpírok? - kérdezte Joshua és eszébe jutott az a furcsa levél a bank páncéltermében.
EnglishCheck the safe-deposit box every morning at ten, every afternoon at three.
Nézzen be a széfbe minden délelőtt tízkor, és minden délután háromkor.
EnglishShe was the woman who had accompanied the Frye look-alike into the vault, to the safe- deposit box.
Õ volt az a nő, aki lekísérte Frye hasonmását a páncélterembe a letéti kazettákhoz.
EnglishExcept for the contents of the safe deposit box, Joshua said.
Leszámítva a letéti kazettában elhelyezett dolgokat - jegyezte meg Joshua.
EnglishAnd according to that letter in the safe-deposit box, he thinks I'm his mother in a new body.
A levelében azt írja, hogy szerinte az anyja vagyok új alakban.
EnglishDrew opened the safe deposit box for the second time that day.
Aznap délután négy órakor Drew másodszor is kinyitotta a széfet.
EnglishIs she the same woman who let him get to the safe deposit box?
Õ volt az, aki odaengedte ezt az embert a letéti kazettákhoz is?
EnglishAnd when they opened his safe deposit box, do you know what they found?
S amikor kinyitották a széfjét, tudja, mit találtak?
EnglishBefore leaving Australia, he'd gone to the safe-deposit box he and his father kept for emergencies.
Mielőtt elhagyta volna Ausztráliát, elment ahhoz a széfhez, amelyet ő és apja vészhelyzetben használtak.
EnglishPlus whatever he might have taken from the safe-deposit box.
Plusz azt, ami a letéti széfkazettában lehetett.
EnglishUse the safe-deposit box in Zurich to pass on messages.
Ha üzenni akarnak, használják a zürichi széfet.
EnglishFrom a jacket pocket he withdrew the strange letter that he had found in the safe-deposit box at the First Pacific United Bank.
Zakója belső zsebéből előhúzta a furcsa levelet, amelyet a bank letéti kazettájában találtak.
EnglishWeapons will also be left in the Zurich safe-deposit box.
EnglishDon't forget the safe-deposit box, said the father.
EnglishThis is an affidavit I've signed, and I plan to leave it with this video, probably in a safe deposit box in a bank downtown.
Úgy tervezem, hogy a videoszalaggal együtt helyezem el, valószínűleg egy belvárosi bank páncélszekrényében.
EnglishI want to see the contents of that safe-deposit box.
EnglishAfter all, this was where he had typed the letter that he'd put in the safe- deposit box, so this must be where he had heard the news.
Végül is itt gépelte a levelet, amelyet aztán a kazettában hagyott, tehát itt hallott hírt a dologról.
EnglishJoshua lifted the lid of the safe-deposit box.

Synonyms (English) for "safe-deposit":

safe-deposit

Similar translations for "safe-deposit" in Hungarian

safe noun
deposit noun
to deposit verb
carbon deposit noun
safe harbour noun