EN

safety {noun}

volume_up
In the area of nuclear safety, there is a particular focus on the European Commission.
A nukleáris biztonság területén kiemelt szerepet játszik az Európai Bizottság.
We therefore need to go further in ensuring safety and improving safety testing.
Ezért a biztonság garantálása és a biztonsági tesztek javítása érdekében tovább kell lépnünk.
The question of nuclear safety is particularly relevant following Fukushima.
A nukleáris biztonság kérdése különösen fontossá vált Fukushima után.

Context sentences for "safety" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
Mi itt, az Európai Parlamentben mindig nagyon komolyan vettük a vasútbiztonságot.
EnglishHere it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
Ezzel bizonyítható, hogy termékbiztonságról szóló irányelv egyszerűen túl gyenge.
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek kell felügyelnie a hajózás biztonságát.
EnglishHe set the timer for two hours and thumbed the safety release, arming the thing.
Két órára állította az időzítést, és kiengedte a biztosítást a bomba éles lett.
EnglishI thought the Chief Commissioner of Public Safety was pretty much unassailable.
- Azt hittem, a Közbiztonsági Bizottság főbiztosával senki sem mer ujjat húzni.
EnglishStandards of quality and safety of human organs intended for transplantation (
Az átültetésre kerülő emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági normák (
EnglishAs a French politician, I worked on an environmental safety initiative in Europe.
Francia politikusként dolgoztam az európai környezeti biztonsági kezdeményezésen.
EnglishAll efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Mindent meg kell tennünk a nyersolaj-kitermelés biztonságának fokozása érdekében.
EnglishAmendment of Directive 2004/49/EC on safety on the Community's railways (vote)
A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosítása (szavazás)
EnglishWe welcome the fact that you have now brought forward the new Toy Safety Directive.
Üdvözöljük, hogy előterjesztette az új a játékok biztonságáról szóló irányelvet.
EnglishEurope has a particular responsibility to guarantee food safety in the world.
Európának különös felelőssége van a világ élelmiszerbiztonságának garantálásában.
EnglishHe marched the exultant army back to safety in their camps across the Rhine.
Az ujjongó hadsereget ezután biztonságban visszavezette a Rajnán túli táborokba.
EnglishMajor Bokhan in Athens smelled a rat and made a run for safety in the United States.
Bokhan őrnagy is megszagolt valamit Athénben, és az Egyesült Államokba menekült.
EnglishIs this a reasonable state of affairs from the point of view of health and safety?
Ésszerűnek tekinthető-e ez a helyzet az egészség és a biztonság szempontjából?
EnglishWhat is perhaps most important in my opinion is the lack of chemical safety.
Ami pedig véleményem szerint talán a legfontosabb, az a kémiai biztonság hiánya.
EnglishOne right which EU consumers are entitled to is that of food security and safety.
Az egyik jog, ami az uniós fogyasztókat megilleti, az az élelmiszerbiztonság.
EnglishEnergy efficiency in tyre manufacture must not be allowed to override safety.
Az energiahatékonyság a gumiabroncsgyártásban nem bírálhatja felül a biztonságot.
English. - The need to update existing rules on toy safety is long overdue.
írásban. - Régóta időszerű a játékok biztonságáról szóló szabályok módosítása.
EnglishHowever, reducing the scope of the legislation cannot mean eroding food safety.
De a jogszabályok hatályának csökkentése nem mehet az élelmiszerbiztonság rovására.
EnglishThis is indeed very disappointing because labelling does not guarantee safety.
Ez valóban nagy csalódást kelt, mivel a címkézés nem garantálja a biztonságot.

Synonyms (English) for "safety":

safety
safety belt
safety glass