EN

sag {noun}

volume_up

Context sentences for "sag" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDid I sag or fade slightly as some mortals do, or did I merely look confused?
Elsápadtam vagy megroskadtam kissé, mint más halandók, vagy csak zavarba jöttem?
EnglishJust another tourist trap nowadays, Sag Harbor used to be a whaling port.
Bár manapság csak egy kirándulóhely, Sag Harbor valaha bálnavadász-kikötő volt.
EnglishHer fingers worked his buttons and pulled him over to sag back against the pillows.
Miközben Gordon ingét gombolta, átrángatta az ágyra, hogy a férfi elnyúlhasson a párnán.
EnglishThen he let himself sag in an agony of bruised muscles and adrenalin reaction.
Aztán hirtelen tudatára ébredt fájó izmainak és az adrenalinszint-növekedés utóhatásainak.
EnglishIn speechless awe, they watched the gaunt face of the skull begin to sag and break apart.
Szótlan ámulattal nézték, ahogy a koponya beesett arca megroggyan és széthasadozik.
EnglishHis wrinkled shirt was mercifully unbuttoned at the collar, allowing his bulging neck to sag unrestricted.
Nyakán tökéletesen kerek fej ült, arcán csak nagyon kelletlenül jelent meg a mosoly.
EnglishWhy did his back-stay sag when he had only just set it up taut?
Miért roggyan meg a pányvásvitorla, amikor az előbb feszítette meg?
EnglishSleeping beside some gorgeous honey with perfect no-sag breasts and murder up the sleeve of her negligee?
Talán igen, legalábbis így éreztem, s ez valahogy csak rontott a dolgokon.
EnglishI took her to supper at the American Hotel in Sag Harbor instead.
Helyette elvittem vacsorázni Sag Harborba, az American Szállóba.
EnglishThe smooth thickness of his arms, legs, and body, the sag of his big rounded shoulders, made his body like a bear's.
Vaskos karja, lába, törzse, hatalmas, gömbölyű, csapott válla, akár a medvéé.
EnglishSo she decided to go limp and let her whole weight sag against the hand that was holding her head.
Így elhatározta, hogy elereszti magát, és teljes súlyával arra a kezemre nehezedett, amelyik a fejét fogta.
EnglishShe watched his head sink and his shoulders sag.
Reggie figyelte, ahogy a feje előrebukik, vállai megereszkednek.
EnglishThe ridge-line above the cave will sag as the roof of the cavern collapses, and there'll probably be avalanches.
A barlang feletti hegygerinc az omlás miatt megroggyan, és valószínűleg néhány lavina is elindul.
EnglishI check and triple check, and my shoulders sag.
Újra megnézem, aztán még egyszer, és kezdek elkámpicsorodni.
EnglishHe was settling back into his chair, his shoulders beginning to sag, defeat sinking in rapidly.
Korábbi indulata mintha elpárolgott volna, megtörten ült a székében maga elé meredve, mintha beletörődött volna a megváltoztathatatlanba.
EnglishHe felt the girl sag against his shoulder and eased her down again, letting her head rest against him.
A férfi érezte, hogy a lány feje elnehezedik a vállán, leengedte hát a földre, de úgy, hogy a fejével továbbra is nekitámaszkodjon.
EnglishHe sighed, letting both arms sag onto his lap.
EnglishIt's heavy and the bot- torn flaps sag.
EnglishThey're gonna sag when she gets older.
EnglishHe's taking her to a big dinner party for Jackie Kennedy over in Southampton, and then they're going dancing in Sag Harbor afterwards.
Southamptonba viszi át Jackie Kennedyhez egy vacsorával egybekötött fogadásra, utána pedig táncolni mennek Sag Harborba.

Synonyms (English) for "sag":

sag