EN

sail {noun}

volume_up
1. general
sail (also: fantail, sheet)
Not a sail nor a trail of smoke was visible even on the limits of the horizon.
A látóhatáron sehol sem látszott sem vitorla, sem füstoszlop.
The sail expanded, filled the screen, and swung toward us.
A vitorla tágult, betöltötte a képernyőt, és felénk lódult.
I'd learned a term for Gullfish's sail and mast configuration: sloop rig.
Tanultam egy szakkifejezést a Sirályhal vitorla- és árboc-konfigurációjára: szlúp vitorlázatú.
...elég rázós vitorlázás elé nézünk.
Mitch sat on the deck sipping cold coffee and listening to George expound on the basics of sailing.
Mitch a fedélzeten üldögélt és hideg kávéját kortyolgatta, miközben George részletes előadását hallgatta a vitorlázás alapvető tudnivalóiról.
2. "sail"
Another wave of darkheadedness sailed across her mind like a pirate galleon with huge black sails.
Agyán újabb sötét felhő suhant át, mint fekete vitorlás kalózgálya.
This morning they went off on an all-day excursion sailing, taking lunch with them.
Ma reggel egész napos vitorlás kirándulásra indultak, az ebédet is magukkal vitték.
The sailing boat with the red sails was just crossing the end of the bay.
A vörös vitorlás éppen akkor szelte át az öböl túlsó végét.
I think that those seven weeks represented the difference between the mailboat which brought the letter and the sailing vessel which brought the writer.
Azt hiszem, az a két hét a levelet hozó postahajó és a levélírót hozó vitorlás hajó sebességkülönbsége azon a hosszú távon.

Context sentences for "sail" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHer bat wings folded into a huge single sail of flesh rising high above her head.
Denevérszárnyai egyetlen hatalmas, eleven vitorlaként magasodtak a feje fölé.
EnglishWith Weir gone, Kuss probably wants to make sure the gravy boat doesn't set sail.
Kussz nyilván biztos akar lenni abban, hogy az utódok sem szüntetik be a támogatását.
EnglishIt grew still bigger, became lopsided ... and slowly, slowly the sail came free.
Még nagyobbra növekedett, aszimmetrikussá vált... és lassan, lassan a vitorla kiszabadult.
EnglishIt's a nice little yacht, and once you learn to sail it, it'll be your home.
Remek kis jacht ez, és ha egyszer megtanulod kezelni, ez lesz az otthonod.
EnglishSo far as the Captain knew, the ship was still going to sail the next day.
A Kapitány változatlanul úgy tudta, hogy a hajó másnap felszedi a horgonyt.
EnglishThen bring the ship around and let the safe sail right into the main hatch.
Aztán a hajót odakormányozzuk, és hagyjuk, hogy a széf belebegjen a fedélzeti nyíláson.
EnglishBut they relied solely upon sail and so could do nothing until a wind rose.
De ők csakis a vitorlákra hagyatkozhattak, így nem tehettek semmit, míg szélcsend volt.
EnglishTwo months after she set sail, she was sighted by fishermen off Tripoli.
Két hónappal azután, hogy elindult, néhány halász megpillantotta Tripoli partjainál.
English'What did Odysseus do in order to sail by the sirens safely?' he asked me.
Mit csinált Odüsszeusz, hogy épségben elhajózhasson a szirének mellett? kérdezte apám.
EnglishShe started toward the cottage, chestnut hair trailing sail-like down her back.
A ház felé indult, gesztenyebarna haja vitorlaként lobogott mögötte.
EnglishShe said, 'If you give yourself up I shall sail for Maddon's Rock myself.'
Ha jelentkezik a rendőrségen, akkor egyedül hajózom a Maddon-sziklához folytatta Jenny.
EnglishShortly afterwards he set sail, but broke his journey at Elba for two days.
Röviddel ezután elindult, de útját Uva szigetén két napra megszakította.
EnglishWe have two submarines sunk, figure about two hundred fifty sail- ors dead.
Két tengeralattjárónk elsüllyedt, körülbelül kétszáz tengerész meghalt.
EnglishTroice warships now sail the Narrow Sea as easily as they do the Lir.
A troice hadihajók már olyan szabadon járják a Keskeny-tengert, mint a Lirt.
EnglishOr else he was on this desert island and I'd sail there and bring him home.
Vagy azt, hogy magányos szigeten van, és én odahajózok, és hazaviszem.
EnglishWe are due to sail on the thirtieth, he said, and yes, we will be discharging cargo at Odessa.
30-án esedékes az indulás, és igen, igaz az is, hogy árut rakodunk ki Odesszában.
EnglishThe fishermen, said the seal hunter, they say you can sail right up into that new world.
A halászok szerint mondta a fókavadász egyenesen bele lehet hajózni abba az új világba.
EnglishFor Paul had determined to sail by Ephesus, lest he should be stayed any time in Asia.
Pál ugyanis azt határozta, hogy elhajózik Efezus mellett, hogy Ázsiában ne veszítsen időt.
EnglishWe tie you to the roof and you jump off and sail like a spitfire passing over LaFours.
A tetőre kötünk, te ugrasz, aztán bombázó-stílben lenyomod LaFours-t.
EnglishThat news was enough to induce 900 Maori to sail to the Chathams.
Ez a hír elég volt ahhoz, hogy 900 maori útnak induljon a Chatham-szigetekre.