EN

salt {noun}

volume_up
salt (also: briny, savory, savoury)
Salty, because you need salt, otherwise your electric body will not work.
Sós, mivel szükségünk van rá, nélküle a test elektromossága nem működne.
We hereby return you to that salt green element from which you originated.
- Ezennel visszaadunk annak a sós, zöld elemnek, amelyből származol.
His hands were wet, red and cracked by the salt paste the fish had been packed in.
Keze vörös volt, nedves, és rászáradt a sós paszta, amiben a halat eddig tárolták.
Sós íz terjedt szét a szájában.
The sea-salt in the air reached through the ships' ventilation systems to the autos.
A tengeri levegő sója a hajó szellőzőrendszerén keresztül az autókig hatolt.
We went out and down the salt-tarnished spiral stairway to the street level and the garage.
Kimentünk, le a tengeri szél koptatta csigalépcsőn az utca szintjéig, a garázsba.
Now, when the ball's played forward, the sea salt has to be level with the mustard.
Nos, ha a labdát előre passzolják,...a tengeri sónak egyvonalban kell lennie a mustárral.
Here you are in your house, and me still picking my salt meat out of the harness cask.'
Maga itt ül a szép házában, én meg még most is a besózott húst eszegetem a matrózcsajkából.
salt (also: tart, scathing)
An acrid, watery reek of mixed cabbage and cucumber and salt, the smell of a broth you might feed to someone if you wanted to make them sicker instead of well.
s só csípős, vizes bűze, egy olyan leves szaga volt, amelyet azzal etetsz, akit még betegebbé, nem pedig egészségesebbé akarsz tenni.
salt
You needed a pinch of Attic salt, but your liberality knew no bounds.
Hiányzott belőled egy kis attikai , bőkezűséged viszont határtalan volt.
Around the Roadmaster there was always that vague, teary smell of salt.
A Roadmaster körül mindig érezni lehetett a halvány, könnyes illatát.
Many of them are now making great efforts to cut salt, fat and sugar.
Közülük sokan nagy erőfeszítéseket tesznek a , a zsír és a cukor csökkentésére.
'Forgive me if I seem to pry,' the barman apologized, 'but you seem to have the speech of a salt water man.'
Bocsáss meg, ha túlzottan kíváncsinak tűnök mondta óvatosan a csapos -. de te úgy beszélsz, mint egy sósvízi hajós.
The negative impact of advertisements for foodstuffs with a high fat, sugar or salt content is very serious.
A magas zsír-, cukor- vagy sótartalmú élelmiszerek reklámjának negatív hatása nagyon súlyos.
Advertising and misleading information on products with a high fat, sugar or salt content should be banned;
be kell tiltani a magas zsír-, cukor- vagy sótartalmú termékek reklámozását és az ezekről szóló félrevezető tájékoztatást;
No bugs, wire, body mikes, salt shakers, or ketchup bottles?
- Ugye nincs itt egy fia poloska, rejtett mikrofon, trükkös sótartó vagy ketchuposüveg sem?
The ceramic salt and pepper shakers shattered like bombs.
A kerámia sótartó és borsszóró úgy robbant szét, mint a bomba.
One day, a silver salt-cellar, reserved for the table of the gods, disappeared from the inn.
Egy nap eltűnt a kocsmában egy ezüst sótartó, amelyet az istenek terítéke számára tartottak fenn.

Context sentences for "salt" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTheyll need fodder for their new slave camps, to mine the gold, salt, and lead.
Kik volnának erre alkalmasabbak, mint az ön keze alatt szolgáló életerős emberek?
EnglishA fur-lined collar, a vest of bronze scales, salt-rimed and dark with patination.
Szőrmegallért viselt, meg bronzveretes, sótól és verejtéktől foltos mellényt.
EnglishBlend with two tablespoons of butter, a teaspoon of salt, and a pinch of nutmeg.
Keverjük el két evőkanál vajjal, egy kávéskanál sóval és egy csipet szerecsendióval.
EnglishHis hands were wet, red and cracked by the salt paste the fish had been packed in.
Keze vörös volt, nedves, és rászáradt a sós paszta, amiben a halat eddig tárolták.
EnglishBut the water that washed his face most fiercely was the salt water of his own tears.
De a nedvesség, amely legsűrűbben áztatta arcát, saját könnyeinek sós vize volt.
EnglishShe added an eggshell and a pinch of salt to the bubbling contents of the pot.
Tojáshéjat és egy csipetnyi sót adott még hozzá a kanna bugyogó tartalmához.
EnglishTopsoil must have been spread over the salt dunes, and walled against the winds.
Termőfölddel szórhatták be a tengerparti dűnéket, és fallal kerítették el a szél ellen.
EnglishI swear I could feel them cleaning my face for me, cleaning all the salt tears away.
Esküszöm, éreztem, ahogy tisztítják az arcomat, eltakarítják a sós könnyeket.
EnglishIf your lawyer here is worth his salt, he'll get you out sometime tomorrow.
Amennyiben az ügyvédje ér valamit, akkor valamikor holnap már ki is hozza önt.
EnglishThe sea-salt in the air reached through the ships' ventilation systems to the autos.
A tengeri levegő sója a hajó szellőzőrendszerén keresztül az autókig hatolt.
EnglishHe was fifty-five, tall, ruggedly handsome, with a salt-and-pepper mustache.
Ötvenöt éves, magas, jóvágású, markáns arcú, őszes fekete bajszot viselő férfi volt.
EnglishA white crow hopped down from a salt-bleached root and began picking through the midden.
A fehér varjú leugrott a sómarta gyökérről, és turkálni kezdett a szemét között.
EnglishNear the sugar were salt, borax, baking soda, cornstarch, brown sugar and so on.
A cukor mellett volt még só, bórax, sütőpor, kukoricakeményítő, barnacukor és így tovább.
EnglishIt is as true as that my mother sold salt fish, that I saved your life.
Megmentettem az életed, ez olyan igaz, mint az, hogy anyám sózott halat árult.
EnglishBut there was a note from Masen on the table, pegged down with a salt shaker.
Az asztalon viszont egy üzenet várta Masentől, rajta súlyként a sótartó.
EnglishThe hot night was laden with the scent of flowers and with the salt smell of the sea.
A forró éjszakát virágillat járta át, messziről a tenger sós szaga érzett.
EnglishNow, when the ball's played forward, the sea salt has to be level with the mustard.
Nos, ha a labdát előre passzolják,...a tengeri sónak egyvonalban kell lennie a mustárral.
EnglishThat was what made him cautious with ladders and respectful to salt: the fear of losing her.
Emiatt volt óvatos a létrákkal és akkurátus a sóval: félt, hogy elveszíti a nőt.
EnglishMany of them are now making great efforts to cut salt, fat and sugar.
Közülük sokan nagy erőfeszítéseket tesznek a só, a zsír és a cukor csökkentésére.
EnglishWe went out and down the salt-tarnished spiral stairway to the street level and the garage.
Kimentünk, le a tengeri szél koptatta csigalépcsőn az utca szintjéig, a garázsba.

Synonyms (English) for "salt":

salt