EN

salute {noun}

volume_up
A császári üdvözlés aztán eldöntötte a dolgot.
His life was worth a little bit more than a wreath and a rifle salute.
Többet ért az élete, mint egy koszorú meg egy diszlövés.
Seeing that, the newcomer touched his helm in what was clearly a salute to the outlander.
Erre az újonnan érkezett sisakjához emelte kezét, ami nyilvánvalóan tisztelgés volt az idegen előtt.
A tisztelgés a tisztelet jele, fiam.
Well, Mary, it's all yours, outgoing Major General (promotable) Sam Goodnight said after his formal salute.
Nos, Mary, a tiéd mondta a távozó (és előléptetés előtt álló) Sam Goodnight vezérőrnagy a formális tisztelgés után.
salute (also: salvo)

Context sentences for "salute" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe recovered enough to sketch a salute to the witch as they brought him to her.
Az magához tért annyira, hogy tisztelegjen a boszorkány előtt, amikor elé vitték.
EnglishThat is a great tribute to our rapporteur and I salute her on behalf of our Group.
Tisztelettel adózom előadónk előtt, és üdvözlöm a képviselőcsoport nevében.
EnglishHe snapped off a salute so crisp it almost crackled with static electricity.
Olyan csattogva tisztelgett, hogy valósággal szikrázott a statikus elektromosságtól.
EnglishHe snapped a perfect salute and marched away to the fire-control station below decks.
Kifogástalanul tisztelgett, és elmasírozott a fedélzet alatt fekvőő tüzelőőállásba.
EnglishTwo more non-coms scurried down so that they could salute Ryan when he walked down.
Két másik tiszthelyettes lesietett a lépcső aljába, hogy fogadni tudja Ryant, ha leért.
English' 'They salute too much, Cathy replied, her head back down in her notes.
Túlságosan megadják a tiszteletet felelte Cathy ismét a jegyzeteit böngészve.
EnglishA crutch waved out of the window; bandaged forearms made the Red Salute.
Egy mankó kiintegetett az ablakból, a bepólyált kezek vörös köszöntésre emelkedtek.
EnglishMithtyn gulped, raised his hand in an awkward salute, and saw it returned.
Mithtyn nagyot nyelt, ijedt tisztelgésre emelte kezét és választ kapott rá.
EnglishThe sweat broke out on my forehead as I saw the fists raised everywhere in salute.
Láttam az üdvözlésre emelt öklöket, és verejték gyöngyözött homlokomon.
EnglishShe waited rigidly at attention, motionless, until Pellaeon gradually returned her salute.
Mereven, várakozásteljesen állt, míg végül Pellaeon viszonozta a tisztelgését.
EnglishI owe you one, Tony, Ryan told the British Prime Minister with a salute of his wineglass.
Jövök magának eggyel, Tony mondta Ryan a brit miniszterelnöknek egy pohár bor mögül.
EnglishSalute Urbanus, our helper in Christ Jesus and Stachys, my beloved.
Köszöntsétek Urbánuszt, munkatársunkat Krisztusban, és az én kedves Sztakiszomat.
EnglishThe guards executed the salute reserved for the royal line and held it, motionless as statues.
Az őrök a királyt üdvözlő tisztelgő pózba álltak, s így is maradtak, szoborként.
EnglishBanners and lances lifted in salute as the army of the Elves split apart.
Lándzsák és lobogók emelkedtek üdvözlésre, amint az elfek hada kettévált.
EnglishAnd after some days, king Agrippa and Bernice came down to Caesarea, to salute Festus.
Néhány nap múlva Agrippa király és Berniké Cezáreába érkezett, hogy üdvözöljék Fesztuszt.
EnglishTrimble clicked his heels together, and for an instant looked as though he wanted to salute.
- Trimble összecsapta a sarkát, és egy pillanatig úgy tűnt. még tisztelegni is fog.
EnglishCome with me, Pokryshkin said, after returning the Colonel's salute.
Jöjjön velem válaszolta Pokriskin, miután viszonozta az ezredes tisztelgését.
EnglishYin forced himself to raise a hand to the brim of his cap in salute.
Jin nagy nehezen rávette magát, hogy kezét tisztelgésül sapkája ellenzőjéhez emelje.
EnglishKing Throbius held up his hand in salute and returned into the castle.
Throbius király köszöntésre emelte a kezét, majd megfordult, és visszatért a kastélyba.
EnglishEubulus and Pudens and Linus and Claudia and all the brethren, salute thee.
Köszöntenek Eubulusz, Pudensz, Linusz, Klaudia és a testvérek mind.

Synonyms (English) for "salute":

salute
salutation
Other dictionary words