EN salvage
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "salvage":

salvage

Context sentences for "salvage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wish I could think of some appropriate form of discipline to salvage him.'
Bárcsak tudnék valami megfelelő fegyelmezési módot, amivel móresre taníthatnám.
EnglishLet us not start trying to salvage our mistakes by wasting taxpayers' money!
Ne úgy próbáljuk meg orvosolni hibáinkat, hogy az adófizetők pénzét szórjuk!
EnglishSaul had to fit the behavior of an agent who'd gone bad, a rogue beyond salvage.
Saulnak a menthetetlenül megtévedt ügynök szerepét kellett eljátszania.
EnglishIt was a miracle that he had been able to salvage even that much from the crash.
Csoda volt, hogy egyáltalán ennyit meg tudott menteni a lezuhanás után.
EnglishHow do you know our funeral customs, and why have you claimed no salvage for yourself?
Honnan ismered halotti szertartásainkat, és miért nem vettél magadhoz a zsákmányból?
EnglishHis bow he carried, along with arrows and a cloth sack for salvage.
Az íja mellett vitte a nyilait is, valamint egy tarisznyát a begyűjtendő holmiknak.
EnglishWhat would it cost to purchase and equip a salvage tug -- £20,000, £30,000?
Mibe kerülhet egy roncsmentő vontatóhajó beszerzése és felszerelése?
EnglishHe used the bow to poke through the wreckage, looking for anything else to salvage.
Gordon az íjával turkálta át a cucca szétdúlt maradványait, hátha ráakad még valami menthetőre.
EnglishBut the pilot, seeing the enormous wealth of unclaimed salvage, overcame his uneasiness.
A pilóta azonban, látva a temérdek gazdátlanul maradt hulladékot, legyőzte nyugtalanságát.
EnglishA vagrant, rooting around in the ruins to find something he could salvage and sell.
Egy csavargó, aki abban reménykedik, hogy talál valamit a romok között, amit aztán pénzzé tehet.
EnglishPerhaps Spain was wrong to entrust salvage of the vessel to Gibraltar?
Talán Spanyolország hibázott, amikor a hajó mentését Gibraltárra bízta?
EnglishKiss Curl Carlotti was meanwhile attempting to salvage as much as he could from the sinking vessel.
Közben Kóckirály Karlotti próbált minél több dolgot kimenteni a süllyedő hajóból.
EnglishIt is a challenging task there to salvage nature, which is especially vulnerable in the region.
Erőt próbáló feladat a természet megóvása, ami különösen sérülékeny ebben a régióban.
EnglishIt was the first time Gordon had ever seen a gleaner’s wagon filled with salvage like this.
Gordon először látott ilyesmit, hogy böngésző efféle holmikat szedegetett volna össze.
EnglishHe used the comm unit to transmit a message to Wimateeka's fortress, establishing his salvage rights.
Adóvevőn keresztül üzenetet küldött Wimateeka erődjének, biztosítva magának a lelet jogát.
EnglishSquad B, head back to the shaft... and salvage what you can.
"B" osztag, menjetek vissza az aknába... és mentsétek ki amit tudtok.
EnglishOne final matter - let us salvage the shipyard industry in Poland.
Végül még egy felvetés: mentsük meg a lengyel hajóépítő-ipart!
EnglishHe said, I managed to salvage almost all of the information about the matter-anti-matter drives.
Az anyag-antianyag meghajtásról majdnem minden információt sikerült kimentenem újságolta a férfi.
EnglishTea instead of coffee and whatever the Gran Maestro can salvage.
Kávé helyett teát, és ami potyadékot a Gran Maestro épp talál.
EnglishAs I was saying, this is where most of the salvage work is done.
- Mint említettem, az értékmentés nagy része e helyütt folyik.