EN

sanctified {adjective}

volume_up
1. general
This thing was not the repository of any sanctified wisdom.
Nem letéteményese ez semmiféle megszentelt bölcsességnek.
For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one.
Mert ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt.
She has used ancient and sanctified words to call me.
Õsi és megszentelt szavakkal szólított engem!
sanctified (also: hieratic, holy, sacred, sainted)
What are the tidings of this sanctified vessel?”
Van valami hír erről a szent kehelyről?
Meg van szentelve a verejtéked, szent Merrin!
Put your sanctified cock in the piglet's mouth and cleanse it, swab it with the wrinkled relic and she will be cured, Saint Merrin!
Tedd megszentelt tököd a malacka szájába, és tisztogasd meg, töröld bele abba a gyűrött ereklyébe, és meggyógyul, Szent Merrin!
sanctified (also: sacred)
2. religion, colloquial
sanctified
volume_up
szakrális {adj.} [coll.]
Minden szakrális jelleget öltött.
A tánc szakrális jelleget öltött.

Context sentences for "sanctified" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFor both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one.
Mert ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt.
EnglishFor by one oblation he hath perfected for ever them that are sanctified.
Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt.
EnglishAlthough it does appear to be the case that the very ground beneath their villages is sanctified.
De valójában úgy tűnik, hogy a falvaik alatt elterülő föld is fel van szentelve.
EnglishAnd Aaron had been right about the length of time since I'd stepped outside of our sanctified walls.
Aaron azt is jól eltalálta, hogy mióta nem tettem ki a lábamat megszentelt falaink közül.
EnglishHasn't she sanctified the family's incalculable power?
A szentélybe érkező zarándokok vérét issza a következő ezer éven keresztül.
EnglishIn the which will, we are sanctified by the oblation of the body of Jesus Christ once.
E szerint az akarat szerint Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelődünk.
EnglishA curse fully paid for and sanctified by the Empty Temple.
Átkáért rendesen fizethetett, mert az Üres Templom áldását adta rá.
EnglishIf I am truly sanctified, the world will rejoice at the news, and his Majesty will be impressed!
Ha valóban megszenteltetem, a világ örvendezni fog a hírnek, és az Õfelségére is nagy hatással lesz.
EnglishIt seemed a far more outrageous intrusion, to move in on you in the sanctified privacy of a crowded cafe.
Sokkal pimaszabb tolakodás lett volna, ha egy zsúfolt kávéházban zavarom megszentelt magányodat.
EnglishThis thing was not the repository of any sanctified wisdom.
Nem letéteményese ez semmiféle megszentelt bölcsességnek.
EnglishFor the unbelieving husband is sanctified by the believing wife: and the unbelieving wife is sanctified by the believing husband.
Mert a hitetlen férjet megszenteli felesége, és a hitetlen asszonyt megszenteli férje.
Englishsanctified suffering by His death, whereas it had not been sanctified in His Creation, you understand?
kegyelmével áttüzesítette képeket, és halálával megszentelte a szenvedést, holott az Õ teremtésében nem szentség a kín.
EnglishRitual - a pattern of words and phrases sanctified by time and usage, has an effect on the human spirit.
A szertartások vagy is az idő és a használat során szentesült szavak és kifejezések igenis hatnak az emberi szellemre.
EnglishShe has used ancient and sanctified words to call me.
Õsi és megszentelt szavakkal szólított engem!
EnglishWhat are the tidings of this sanctified vessel?”
EnglishHis face shone so brightly that he looked sanctified.
EnglishNot all souls are sanctified in the same way.
Nem minden lélek üdvözül ugyanazon a módon.
EnglishYour sweat is sanctified, Saint Merrin!
Meg van szentelve a verejtéked, szent Merrin!
EnglishEverything had been sanctified.
EnglishThe dance had been sanctified.

Synonyms (English) for "sanctified":

sanctified