"sanctum" translation into Hungarian

EN

"sanctum" in Hungarian

EN

sanctum {noun}

volume_up
sanctum (also: sanctuary, shrine)
On to the sanctum where the villain Vangerdahast was lurking.
Egyenesen a szentély felé zuhant, ahol az álnok Vangerdahast lapult.
The sanctum though-Eliot apparently trusted only these men to guard him here.
A szentély védelmét, úgy látszik, Eliot csak erre a két emberre merte rábízni.
In the center of the circular sanctum stood a dark altar.
Egy sötét oltár terpeszkedett a szentély közepén.

Context sentences for "sanctum" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe sanctum though-Eliot apparently trusted only these men to guard him here.
A szentély védelmét, úgy látszik, Eliot csak erre a két emberre merte rábízni.
EnglishI had little hope of preventing their penetration into the sanctum itself.
Most már nemigen remélhettem, hogy megakadályozhatom behatolásukat a szentélybe.
EnglishShe could not retreat into an inner sanctum of her mind as Aaron had told her to do.
Nem tudott visszavonulni a lélek legbelső menedékébe, úgy, ahogyan Aaron tanácsolta.
EnglishDarkspells of Thay departed the sanctum as hastily and stealthily as he knew how.
Feketemágia oly sebesen és oly nesztelenül hagyta el a szentélyt, amennyire csak tudta.
EnglishAnd this meant surely that Julie had not admitted him to her inner sanctum.
Márpedig ez azt jelentette, hogy Julie még nem engedte őt be a szentélyek szentélyébe.
EnglishAnd into the vast sanctum of Those Who Must Be Kept he went, and how different it all was.
Bement hatalmas szentélyébe Azoknak, Akiket Õrizni Kell, de milyen más volt minden!
EnglishWe're prepared to make a large donation to the Sanctum of the Scroll, Cale said.
Meglehetősen jelentős adományt tudunk felajánlani, ami azt illeti.
EnglishI was about to report the ah, troubles at the sanctum to Laspeera.
- Éppen jelentést kellene tennem a szentély körüli, hmm, gondokról Laspeerának.
EnglishHumfries came out from an inner sanctum to greet him.
Elhallgatott, mert Mr. Humfries jött ki a belső szentélyből, hogy üdvözölje az ezredest.
EnglishCandelabrum stood about the sanctum, though the wrist-thick tapers set therein did not burn.
Egy magas gyertyatartó állt az oltár mellett, de a karvastagságú gyertyák nem égtek.
EnglishThe portrait in Hyde-White's sanctum didn't have to be his sister.
A Hyde-White szentélyében látott képnek sem kellett feltétlenül a húgát ábrázolnia.
EnglishWould you like to use them to, ah, see farther through the sanctum than we've walked, thus far?
Akarod, hogy kihozzak párat, hogy tovább nézelődhess idebent, miután elmentél?
EnglishHe rushed down the stairway and into her sanctum, stopping short before her.
Leszáguldott a lépcsőn a szentélybe, és megtorpant a trónus előtt.
EnglishThey burst through the double doors and sprinted down the hall outside the sanctum.
Valósággal kirobbantak a szentélyből, és lélekszakadva rohantak végig a folyosón, az udvar felé.
EnglishPhilip emerged from his sanctum and wandered through to the kitchen in search of food.
Philip jött elő szentélyéből, és vágott keresztül a konyhán, hogy valami ennivalót szerezzen.
EnglishThe manageress ushered us hastily into a very untidy back sanctum.
Az üzletvezetőnő sietve betessékelt minket egy igen rendetlen irodába.
EnglishThere was a picture of a norm woman in HydeWhite's sanctum.
Hyde-White szentélyében találtunk egy festményt, ami egy humán lányt ábrázol.
EnglishFortescue's sanctum behind Mr. Fortescue's vast sycamore desk.
Neele felügyelő Mr. Fortescue szentélyében trónolt, Mr. Fortescue irdatlan jávorfa íróasztalánál.
EnglishOn to the sanctum where the villain Vangerdahast was lurking.
Egyenesen a szentély felé zuhant, ahol az álnok Vangerdahast lapult.
EnglishIn a room far away across the sanctum, two wands flickered and flashed.
Két varázspálca kelt életre az egyik távolabbi szobában.

Synonyms (English) for "sanctum":

sanctum