"sandstone" translation into Hungarian

EN

"sandstone" in Hungarian

EN

sandstone {noun}

volume_up
1. mineralogy
sandstone
The monastery was a severe-looking building surrounded by a wall made of yellow sandstone.
A kolostor egy puritán kinézetű, sárga homokkő fallal körülvett épület volt.
És melyikünk a homokkő?
The cloister had yellow sandstone walls, and it stood in a wooded glen where birds sang from the limbs in the late afternoon sunshine.
A sárga homokkő fallal körbevett kolostor egy keskeny, erdős völgyben állt; az ágakon madarak csiripeltek vidáman a késő délutáni napsütésben.

Context sentences for "sandstone" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishJust beyond Darra stood a nunnery with yellow sandstone walls and a red tile roof.
Darra után rátaláltak a vörös tetőcserepes, sárga homokkőből emelt zárdára.
EnglishThe monastery was a severe-looking building surrounded by a wall made of yellow sandstone.
A kolostor egy puritán kinézetű, sárga homokkő fallal körülvett épület volt.
EnglishThe joke seemed to relax Sandstone, as Elliot had hoped it would.
A tréfa hallatán Sandstone valamelyest ellazult, ahogyan Elliot remélte.
EnglishAfter leaving Billy Sandstone's house in his Explorer, Tina and Elliot had not returned to the hotel.
Miután elhagyták Billy Sandstone házát az Explorerrel, már nem mentek vissza a hotelbe.
EnglishBilly Sandstone watched Tina intently for a while, but at last he shifted impatiently in his chair.
Billy Sandstone egy ideig figyelte Tinát, majd türelmetlenül fészkelődni kezdett a székében.
EnglishBilly Sandstone looked from Tina to Elliot, baffled.
Billy Sandstone Tináról Elliotra nézett, és semmit sem értett az egészből.
EnglishSandstone didn't have the faintest idea why they were in Reno or what they were seeking in the mountains.
Sandstone-nak halvány fogalma sem volt, miért jöttek Renóba, és mit keresnek a hegyekben.
EnglishStartled, Billy Sandstone jumped up, knocking over his chair.
Billy Sandstone ijedtében felugrott, és felborította a széket.
EnglishThe river had cut a deep gorge into the former sea bottom, leaving high, sheer cliffs of layered sandstone.
A folyó mély hasadékot vágott az egykori tengerfenékbe, és magas sziklákat alkotott a réteges homokkőből.
EnglishSandstone was rubbing his hands up and down his arms to ward off the steadily deepening chill that had gripped the room.
Sandstone egyre csak dörzsölte a kezét és a karját, hogy ne érezze a szobát megtöltő hideget.
EnglishI have an Explorer, Billy Sandstone said.
Nekem van egy Explorerem - szólalt meg ismét Billy Sandstone.
EnglishThe apartments had been built in an old-fashioned style; the pointing between the sandstone blocks was dark, inlaid with little white pearls.
A lakást régi stílusban építették; a fúga a téglák között sötét volt, és igazgyöngyök csillogtak benne.
EnglishShe pulled the cap off the red felt-tip pen that Elliot had purchased at the hotel newsstand just before they'd caught a taxi to Sandstone's house.
Levette a kupakot a filctollról, amit Elliot vásárolt az újságosnál, mielőtt elindultak Sandstone-hoz.
EnglishAll right, Billy Sandstone said.
EnglishHe blinked his eyes and tuned out Sandstone's melodious voice when he realized that he was succumbing to it.
Õ is követte szemével Sandstone kezének mozgását, és ráhangolódott a férfi dallamos hangszínére, amikor észrevette, hogy lassan ő is a hatása alá kerül.
EnglishBilly Sandstone, she said.
EnglishAnd which of us is sandstone?
EnglishThe cloister had yellow sandstone walls, and it stood in a wooded glen where birds sang from the limbs in the late afternoon sunshine.
A sárga homokkő fallal körbevett kolostor egy keskeny, erdős völgyben állt; az ágakon madarak csiripeltek vidáman a késő délutáni napsütésben.
EnglishBilly Sandstone asked.
EnglishDevonshire Terrace overlooks that road junction; it is a row of solid, four-story, middle-class houses of buff and gray sandstone blocks.
A kereszteződésre néz éppen a Devonshire Terrace, egy okker sárga és szürke homokkőből épült, négyemeletes, tisztes, középosztálybeli házsor.