"sane" translation into Hungarian

EN

"sane" in Hungarian

EN

sane {adjective}

volume_up
It was as though the sane well-balanced girl had gone mad before their eyes.
Mintha a józan, kiegyensúlyozott lány a szemük láttára megőrült volna.
Our ancestors did not foresee Kolder in Gorm÷ who in their sane minds could?
Õseink nem látták előre, hogy Kolder elfoglalja Gormot melyik józan eszű embernek jutott volna eszébe?
I'm sane now--at least I think I am--and I still love you, Camilla.
Most józan vagyok legalábbis azt hiszem , és továbbra is szeretlek, Camilla.
A crime committed by someone shrewd and sane would be far more complicated.
Egy agyafúrt, de épelméjű ember sokkal bonyolultabb bűntényt követne el.
Hannan Mosag needed his emperor to be sane and in control.
Hannan Moszangnak épelméjű, normális császár kellett.
Yea gods, I had to stay sane long enough to get home!
Istenek, addig maradhassak épelméjű, amíg hazaérek!

Context sentences for "sane" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMad or sane, he has an army and claims it in the name of Rome, Morgaine said.
- Õrült vagy sem, serege van, és Róma nevében követelőzik - mondta Morgaine.
EnglishHe said to me yesterday : Thank Heaven, there's one sane person in the world.
Tegnap azt mondta: Még jó, hogy legalább egy normális ember van a világon.
EnglishAt some deep level we understand each other, even though he is mad and I am sane.
Valahol nagyon mélyen megértjük egymást, még akkor is, ha Eric rült, én meg épelméj vagyok.
EnglishOne of them, a Welshman, was saying, 'But I tell you, man, he's not sane.
Az egyik, egy walesi, éppen azt mondta: Én mondom, ember, ez nem normális!
EnglishA crime committed by someone shrewd and sane would be far more complicated.
Egy agyafúrt, de épelméjű ember sokkal bonyolultabb bűntényt követne el.
EnglishWho was it said that paranoia was the only sane attitude to have these days?
Ki is mondta, hogy manapság a paranoia az egyetlen normális magatartás?
EnglishNot like you need him totally sane after the debate's over, or anything.
Persze arra nincs szükség, hogy a vita befejezte után is tökéletesen épeszű maradjon.
EnglishIt was as though the sane well-balanced girl had gone mad before their eyes.
Mintha a józan, kiegyensúlyozott lány a szemük láttára megőrült volna.
EnglishHe drank it, shuddered violently and all at once his eyes seemed to get sane and cunning.
Megitta, hevesen megrázkódott, s a szeme hirtelen józanná és ravasszá vált.
EnglishI don't think that man's entirely sane, Sparhawk,' he said in a low voice.
Nem hiszem, hogy ez az ember teljesen normális, Sparhawk mondta halkan.
EnglishHe could believe as much of that as he cared to, but a sane man would choose the jungle.
Akár el is hihetne a történetét, de a józan ember a dzsungelt választaná.
EnglishIn fact, she was a lot more comfortable now than a sane person ought to be.
Ma sokkal jobban érezte magát, úgy, ahogy egy normális embernek kell.
EnglishMad King Deul of Pomperol had been succeeded by his son, the eminently sane King Kestrel.
Pomperol királya, Õrült Deuelt a fia követte a trónon, a nagyon is józan Kestrel király.
EnglishPeople who were perfectly sane on Tuesday sometimes go nuts on Wednesday.
Egyes emberek kedden még teljesen normálisnak tűnnek, és csütörtökre totálisan bediliznek.
EnglishI'm sane now--at least I think I am--and I still love you, Camilla.
Most józan vagyok legalábbis azt hiszem , és továbbra is szeretlek, Camilla.
EnglishAugustin was feared by the slaves, but they apparently regarded him as predictable and sane.
A rabszolgák féltek Augustintől, de kiszámíthatónak és épeszűnek tartották.
EnglishThe conflagration in his head was just too strong for anybody sane to cope with.
Nincs az az épelméj ember, aki képes lett volna megküzdeni a bátyám fejében tomboló lángtengerrel.
EnglishSince a sane dolphin cannot kill human beings, I needed insane dolphins.
Mivel egy józan delfin nem képes embert ölni, őrült delfinek kellenek.
EnglishKurtz leaned forward, now at his most charming, his most persuasively sane.
Kurtz előrehajolt, a legelbűvölőbb, legmeggyőzőbb épelméjűségével.
EnglishA banana and a water biscuit is all any sane and healthy man should need in the middle of the day.'
Egészséges ember ne egyék napközben többet, mint egy banánt és egy kétszersültet.

Synonyms (English) for "sane":

sane
English