EN

sanitary {adjective}

volume_up
On top of that, we use something called sanitary and phytosanitary standards.
Ráadásul itt vannak az úgynevezett egészségügyi- és növény-egészségügyi szabványok.
It has to meet all our sanitary and phytosanitary conditions.
Teljesítenie kell az összes egészségügyi és növény-egészségügyi feltételt.
They were yelling and throwing sanitary napkins at her when I walked in.
Ordítoztak, és egészségügyi betétekkel hajigálták, amikor beléptem.
sanitary (also: hygienic)
There was also an ad for cremations - Reverent, Sanitary, and Inexpensive.
A hamvasztást is reklámozzák: Diszkrét, higiénikus és olcsó.

Context sentences for "sanitary" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe kid had a special concern about the sanitary conditions in public lavatories.
A kölyöknek különleges elképzelései voltak a nyilvános vécék tisztaságát illetően.
EnglishOn top of that, we use something called sanitary and phytosanitary standards.
Ráadásul itt vannak az úgynevezett egészségügyi- és növény-egészségügyi szabványok.
EnglishIn this regard, I must highlight the differences in sanitary standards.
Ezért szeretném felhívni a figyelmet az egészségügyi szabványok különbözőségére.
EnglishNew negotiations on current sanitary regulations could improve this situation.
A jelenlegi egészségügyi előírásokról szóló új tárgyalások javíthatnának ezen a helyzeten.
EnglishThe sanitary facilities are human designed, but they suit me well enough.
A higiéniai berendezések emberre vannak tervezve, de nekem is megfelelnek.
EnglishAnd of course Mr Gardener, he chipped in there and said what about the sanitary arrangements?
No persze az uram itt közbekotyogott, és azt mondta, mi a helyzet a W. C.-vel ?
EnglishShe took one of the sanitary napkins from the broken dispenser and unwrapped it.
Elővett egy betétet a törött falitartóból, és kicsomagolta.
EnglishThey were yelling and throwing sanitary napkins at her when I walked in.
Ordítoztak, és egészségügyi betétekkel hajigálták, amikor beléptem.
EnglishIt has to meet all our sanitary and phytosanitary conditions.
Teljesítenie kell az összes egészségügyi és növény-egészségügyi feltételt.
EnglishThere was also an ad for cremations - Reverent, Sanitary, and Inexpensive.
A hamvasztást is reklámozzák: Diszkrét, higiénikus és olcsó.
EnglishThe rings lay on her palm in a mystic figure eight below the makeshift sanitary napkin bandage.
A gyűrűk misztikus nyolcas alakzatot formálva hevertek tenyerén, az intimbetétből rögtönzött kötés fölött.
EnglishModern dwellings have been destroyed while sanitary facilities and other furnishings are being dismantled and stolen.
A modern lakásokat lepusztították, a szanitereket és más berendezési tárgyakat szétszerelik és ellopják.
EnglishMonitoring is being carried out and information on precautionary and sanitary measures is being provided to the population.
Megfigyeléseket hajtanak végre és tájékoztatják a lakosságot az elővigyázatossági és egészségügyi intézkedésekről.
EnglishWe do support policies that will improve the sanitary quality and supply of water, especially in very poor countries.
Támogatjuk azokat a politikákat, amelyek javítják az ivóvíz minőségét és az ivóvízellátást, különösen a nagyon szegény országokban.
EnglishYou could pay for uniforms, you could eliminate fees, you could build latrines, you could give girls sanitary pads, etc., etc.
Kifizethetik az egyenruhát, megszüntethetnek tandíjakat, latrinákat építhetnek, egészségügyi betétet adhatnak a lányoknak, stb., stb.
EnglishSanitary facilities were inadequate.
Englishreturning from a shopping spree in town by the 4.50, observe in a passing train the Mayor's wife being embraced by the Sanitary Inspector?
Talán bevásárló körutadról hazatérve megláttad a mellettetek elhaladó vonatban, amint a tisztiorvos ölelgeti a polgármesternét?
EnglishPerhaps we should have brought along some of the more mundane things-tooth powder and sanitary napkins, pottery, and new linen sheets.
Lehet, hogy hoznunk kellett volna az evilágiasabb apróságokból - Fogport, egészségügyi betétet, edényeket meg új vászonlepedőket például?
EnglishIn my opinion, more work needs to be done in terms of the differences between the sanitary and phytosanitary standards in force in the EU and in Canada.
Véleményem szerint többet kell tenni az EU és Kanada hatályos egészségügyi és növény-egészségügyi normái közötti különbségek terén.
EnglishThe CETA will also cover regulatory barriers such as sanitary and phytosanitary measures, customs procedures and competition rules.
A CETA ki fog terjedni az olyan szabályozói korlátokra is, mint az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések, a vámeljárások és a versenyszabályok.

Synonyms (English) for "sanitary":

sanitary
English