"sapling" translation into Hungarian

EN

"sapling" in Hungarian

EN

sapling {noun}

volume_up
sapling (also: pole)
sapling (also: spear)
Come, you're a young foolish sapling, and must be bowed as I would have you.
Bolondos csemete vagy; úgy kell hajlanod, ahogy én akarom.
'Sylvan House' was the name of the place, though the only tree near it was a sapling, bandaged, armored and guy-wired.
Úgy hívták, "Erdei ház", pedig csak egyetlen fa volt a közelében, az is egy kikarózott, bebugyolált csemete.
His head bashed through the metalar before him, millimeters to the left of the slender hag-oak sapling that stopped the airbike.
Fejével áttörte az elülső metalar-falat, csak milliméterekkel hibázva el a boszorkánytölgy-csemete törzsét, amibe beleütköztek.
Its slender body swayed slightly as if it were a sapling caught in a sudden wind.
Cingár alakja úgy imbolygott, mint facsemete a hirtelen szélben.
I leaned back on the young tree that as a sapling had been the Killer.
Hátammal annak a fiatal fának dltem, amelyik facsemete korában az Öldökl volt.
There, a lifelike depiction of a sapling tree decorated the wall.
Ott egy facsemete élethű mozaikmása díszlett.

Context sentences for "sapling" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom a crook of driftwood and a pole cut from a birch sapling he contrived a crutch.
Egy uszadékfáról levágott görcsből és egy botból hevenyészett mankót készített.
EnglishThen the witch took her own knife and split an alder sapling along its whole length.
Serafina Pekkala felvette a maga kését, és teljes hosszában végighasított egy égerfacsemetét.
EnglishThen, within sight of the car, he began searching for a straight sapling.
Ekkor, a kocsi látóterében egy egyenes csemetét kezdett keresgélni.
EnglishIt's ever so valuable-- Near to Ralph's elbow a palm sapling leaned out over the lagoon.
Közvetlenül Ralph mellett egy fiatal pálma hajolt a lagúna fölé.
EnglishHe was thin and tall, a sapling in hollow willowy robes.
Nyápic, magas ember volt, mintha egy vékony vesszőre aggatták volna a bő csuhát.
EnglishPut him up a gum sapling behind the henhouse about a hour ago, until Lycurgus went and got him.
Körülbelül egy órával ezelőtt felkergették a tyúkól mögött egy fiatal gumifára, Lycurgus szedte le.
EnglishThrowing back her head to shake the hair out of her eyes, she strode purposefully to the next sapling.
Egy pillanatra megpihent, hogy kisimítsa a haját a szeméből, majd egy újabb áldozat után nézett.
EnglishSparhawk dismounted and tied Faran's reins to a sapling.
Sparhawk leszállt a lóról, és kikötötte Farant egy facsemetéhez.
EnglishWhen I looked back at Boon, he was already dragging two poles, sapling-sized tree trunks, out of the weeds and briers.
Mikor hátranéztem, Boon éppen két rudat, illetve két sarjútörzset vonszolt ki a bozótból.
EnglishOr a stake that supported a sapling and might impale her.
De Tess szerencséjére a fal tövében puha föld volt.
EnglishSquatting cross-legged, Corbell disengaged the spearhead from the broken haft and used it to shave the sapling.
Immár ülő helyzetben Corbell levette a dárdafejet a törött nyélről és nekiállt lehántolni a csemetét.
EnglishIf he could find a straight sapling perhaps he could fire-harden it into a spear-provided he could sharpen a point.
Ha találna egy egyenes szál fiatal fát, akkor talán dárdává edzhetné... feltéve, hogy tud hegyet készítem hozzá.
EnglishI could place them anywhere within a sixty-degree angle by varying the direction in which I pulled the sapling over and down.
Hatvanfokos szögben bármit el tudtam találni, attól függen, hogy milyen irányban feszítettem hátra a facsemetét.
EnglishNeck snapped like a sapling.
Kitörték a nyakát, mint egy facsemetét.
EnglishThis captain was nicknamed Old Give-me-Another because after breaking one sapling over a man's back he would call for a second and a third.
Ezt a kapitányt "Ide a másikkal"-nak nevezték, mert korbácsolás alkalmával alig végzett az egyik emberrel, már azt mondta: "Ide a másikkal".
EnglishAll Gordon found intact was the slim longbow he had been carving from a cut sapling, and a line of experimental venison-gut strings.
Gordon mindössze a nagy íját találta sértetlenül, amit egy fiatal husángból maga faragott, s amihez - kísérletképpen - szarvasbélből készített húrokat.
EnglishUpton suddenly felt herself to be a sapling in a forest of giants, but she, too, had a job to do, and she was the only real expert on the scene.
Ms. Upton hirtelen úgy érezte magát, mint Gulliver az óriások világában, de neki is végeznie kellett a munkáját, és ő volt az egyetlen igazi szakember a helyszínen.
EnglishAnd then he was in the thicket, crouching low as a third crossbow bolt rat-tled snow off the trunks around him, cracked against a sapling, and fell broken into the snow somewhere off to the left.
És már a bozótosban volt, amikor a harmadik lövedék felcsapta körülötte a havat, belecsapódva egy facsemetébe és törötten esve le valahol baloldalt.
EnglishThelorn fell forward onto the end of the bed like a chopped sapling; Farl exploded from his concealment under heaped pil-lows to pull Shandathe's feet away before he crashed down atop them.
Thelorn kivágott fatörzsként dőlt az ágy végére; Farl szinte kirobbant rejtekéből - a ruhák közül -, hogy elrántsa Shandathe lábait, mielőtt a piperkőc rájuk esik.