"sarcastic" translation into Hungarian

EN

"sarcastic" in Hungarian

HU
EN

sarcastic {adjective}

volume_up
She turned one narrowed eye to the male dolphin and chattered in sarcastic verse.
Félszemmel méregette a hím delfint, és gúnyos dalba kezdett:
Lady Desdea confined her response to a sarcastic sniff.
Lady Desdea válasza egy gúnyos szusszanásra korlátozódott.
Gillian looked up, wondering if the Tymbrimi machine was being tactful or obliquely sarcastic.
Nem tudta, hogy a gép tapintatos volt-e, vagy éppenséggel arcátlanul gúnyos.

Context sentences for "sarcastic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTell me, Tom, what does a sarcastic alien machine have that I don't have?
Mondd meg nekem, Tom, mi van abban a kekec idegen masinában, ami belőlem hiányzik?
EnglishAs one sarcastic commentator said: 'The best Russian court is in Strasbourg'.
Egy újságíró szarkasztikus megjegyzése szerint a legjobb orosz bíróság Strasbourgban van.
EnglishI tried not to make a bitter or sarcastic smile, but to seek the simple truth.
Igyekeztem, hogy ne mosolyogjak keserűen vagy gúnyosan, csak az egyszerű igazságot mondjam.
EnglishAnd I hate to be so ironic and sarcastic about it but it's the truth.
Gyűlölök ennyire ironikusnak és szarkasztikusnak lenni, de ez az igazság.
EnglishGillian looked up, wondering if the Tymbrimi machine was being tactful or obliquely sarcastic.
Nem tudta, hogy a gép tapintatos volt-e, vagy éppenséggel arcátlanul gúnyos.
EnglishMost were women, and Amparo made sarcastic asides about the sensitivity of her sex.
Õk többnyire nők voltak, tett is Amparo egy ironikus megjegyzést a gyengébb nemmel kapcsolatban.
EnglishShe turned one narrowed eye to the male dolphin and chattered in sarcastic verse.
Félszemmel méregette a hím delfint, és gúnyos dalba kezdett:
EnglishShe had always banished his ill tempers with her sarcastic humor.
Hart mindig szarkasztikus humorral szokta elűzni a rossz pillanatokat.
EnglishSo far the sarcastic Tymbrimi artifact had been unable to cozen out an answer.
Eddig a cinikus tymbrimi gépezet sem volt képes választ találni a valamennyiüket foglalkoztató kérdésre.
English'You are just so goddamned inconsistent, so goddamned sarcastic.
Mindig olyan rohadtul következetlen vagy, olyan undorítóan fensőséges.
EnglishI pop him with a few sarcastic questions, then let him off the hook.
Nemmel válaszol, én meg természetesen mélyen meg vagyok döbbenve.
EnglishPeerssa had had time and practice to develop that sarcastic tone.
Peerssának volt ideje és alkalma kialakítani ezt a gunyoros hangot.
EnglishHer tone was sarcastic. your impeccable Elene logic has completely disarmed me.
A hibátlan elén logikáddal teljesen lefegyvereztél.
EnglishHe was thinking of Alan Fox, the CIAs acerbic and occasionally sarcastic senior liaison man in London.
Alan Foxra gondolt, a CIA fanyar és néha szarkasztikus londoni emberére.
EnglishVery debonair, very sarcastic at first, very solicitous for your wife, but very worried.
Kezdetben nagyon fölényesen és gunyorosan, nagyon aggódva a feleségéért, de egyúttal nagyon izgatottan.
EnglishWhy did Tom imagine this sarcastic machine was useful?
Miért tartja Tom olyan hasznosnak ezt az elképesztően szarkasztikus gépet?
EnglishCreideiki was sarcastic, but he realized, as Metz smiled patronizingly, that the human took him seriously.
Creideiki gúnyolódott, de Metz atyáskodó mosolyából úgy látta, az ember komolyan veszi.
EnglishMalakar's voice was as thin, sour, and sarcastic as always.
- Malakar hangja ugyanolyan metsző és gúnyos volt, mint mindig.
English'What a comfort it is to have the advice of one so versed in the law,' he said in a sarcastic voice.
Milyen szerencse, hogy van köztünk valaki, aki ennyire járatos a törvények világában mondta epésen.
EnglishShe had a half-dreamy, half-sarcastic expression on her face.
Arcán félig álmatag, félig szarkasztikus kifejezés honolt.