"sardonic" translation into Hungarian

EN

"sardonic" in Hungarian

EN

sardonic {adjective}

volume_up
sardonic (also: cynical)
There was something sardonic in the dragon's tone.
Volt valami keserűen cinikus felhang a sárkány hanghordozásában.
It seemed to Vangerdahast that the last he saw of the Old Mage of Shadowdale wasn't the airily waved hand but that old sardonic smile.
Vangerdahast utolsó emléke az Öreg Mágusról nem egy légiesen könnyed kézmozdulat volt, hanem a jól megszokott cinikus mosoly.
sardonic (also: malevolent, malicious)
So, the pathologist asked with a sardonic grin, were they killed by the militia?
kérdezte kaján vigyorral a patológus.
A kaján szemek szúrósan meredtek rá.
Gordon s sardonic smile faded into a frown as he turned over one letter after another.
Gordon kaján vigyora lassan töprengő homlokráncolássá csendesült, miközben egymás után fordítgatta fel a borítékokat.

Context sentences for "sardonic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishhe said, sardonic as before.
Te nem a liget isteneinek nevében jöttél! mondta ugyanolyan maró gúnnyal.
English'I do not think that I should feel like that,' said Lemoine with a sardonic smile.
- Nem hiszem, hogy így gondolkodnék - mondta Lemoine gúnyosan mosolyogva.
EnglishKing Casmir’s manner was more restrained, and even some what sardonic.
Casmir király Dhrunhoz intézett szavai mögött némi keserű gúny bujkált.
EnglishHis expression was sardonic, and his deep-sunk eyes had about them a look of obscure pain.
A férfi arcán gunyoros kifejezés ült, szeméből mélabú és fájdalom sugárzott.
EnglishYou seem to have been enjoying you^ ' ^' Poirot, he said, with a sardonic grin.
Látom, jól szórakozik, Mr. Poirot mondta szarkasztikus vigyorral.
EnglishGhost nodded greeting, and Sally gave him her usual sardonic grin.
Szellem üdvözlése jeléül bólintott egyet, Sally pedig szokása szerint elvigyorodott.
EnglishSo, the pathologist asked with a sardonic grin, were they killed by the militia?
A milícia végzett velük? kérdezte kaján vigyorral a patológus.
EnglishThe brunette, who had kept Lodovic's attention during most of the drive, let out a sardonic laugh.
A barna hajú nő, aki útközben Lodovikkal beszélgetett, gúnyosan felnevetett.
EnglishCome out with all the old inane clichés and curl a sardonic lip at them.
A legjobban azzal teszi túl magát rajta, ha humorosnak találja.
EnglishThe look of the bird might or might not convey an overtone of sardonic meaning.
A madár külseje akár gúnyos jelentést is hordozhatott.
EnglishFrom above, from the upstairs rear of the house, there came a sardonic and ringing laugh.
Az emeleti hátsó traktusban harsányan és gúnyosan hahotáztak.
EnglishHis eyes radiated intelligence, mouth tilted with sardonic mirth.
Szeméből értelem sugárzott, ajkán keserű, de gúnyos mosoly vibrált.
EnglishWise's words came out slower now and there was a sardonic glint in his eye.
Wise most lassabban beszélt, és gúnyosan villant a szeme.
EnglishI've always had the female, said Gordon, in a small, heartfelt, yet sardonic voice.
- Mindig is nálam volt a nőstény! - mondta Gordon szívből jövő érzéssel, ugyanakkor lúgba áztatott hangon.
EnglishKing Casmir asked in a heavily sardonic voice: “And what do you think of that, Miss Sly-Boots?
- Na, ehhez mit szól, Miss Titokzatoskodó? - kérdezte Casmir gúnyos hangon.
EnglishPell mell the six fairy knights rode past, hunching low, black capes flapping, pale faces sardonic.
A hat tündérlovas nagy összeviszszaságban elvágtatott mellettük.
EnglishHe was a tall, thin man with a sardonic sense of humour.
A lovag magas, vékony, kesernyés humorérzékkel megáldott férfi volt.
EnglishShe watched us with a sardonic eye as we stepped from the brougham.
Gúnyos mosollyal szemlélte izgatott tüsténkedésünket.
EnglishGeorge Crossfield turned his sardonic glance upon her.
- George Crossfield metszően gyanakvó pillantást vetett a lányra.
EnglishGordon s sardonic smile faded into a frown as he turned over one letter after another.
Gordon kaján vigyora lassan töprengő homlokráncolássá csendesült, miközben egymás után fordítgatta fel a borítékokat.

Synonyms (English) for "sardonically":

sardonically