"satirical" translation into Hungarian

EN

"satirical" in Hungarian

EN

satirical {adjective}

volume_up
He has a very satirical eye, and if I do not begin by being impertinent myself, I shall soon grow afraid of him.
Nagyon gúnyos a szeme, s ha nem támadok rá, még a végén félni kezdek tőle.
satirical (also: ironic, ironical)
satirical
As he watched, the air-sculptor blew a satirical tableau.
A légszobrász közben egy szatirikus formacsoportot készített.
Anyway, this was a satirical work, a fairy tale about a general reform of mankind, partly plagiarized from Traiano Boccalini's Ragguagli di Par-naso.
Ez egy szatirikus mű, mese valamiféle általános emberiségreformról, többnyire Traiano Boccalini Pamasszusi beszámolói-ból másolták ki.
Many kinds of SF (hard, Utopian, military, satirical) share assumptions, code words, lines of argument, narrative voices.
Az SF különböző típusaiban (kemény, utópisztikus, militáns, szatirikus) újra és újra felbukkannak ugyanazok a feltételezések, kódszavak, párbeszédek, narratív megjegyzések.

Synonyms (English) for "satirical":

satirical
English

Context sentences for "satirical" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven so, I've indulged myself a bit in the satirical scenes depicting an academia going off the rails, but I feel Isaac would have approved of my targets.
Ebben a regényben én sem tartottam magam mindig ehhez az elképzeléshez, de azt hiszem, Isaac nem ellenezte volna, hogy ilyen eszközökkel akarom elérni a célomat.