"satisfaction" translation into Hungarian

EN

"satisfaction" in Hungarian

EN satisfaction
volume_up
{noun}

satisfaction (also: complacence, complacency)
satisfaction (also: gratification)
And even if she didn't he'd have the satisfaction of bringing her the news.
És akkor is ha nem, megmarad a kielégülés, hogy hírt vihetett neki.
Nincs kielégülés, nincs bosszú.
- Az csekély kielégülés lett volna.

Synonyms (English) for "satisfaction":

satisfaction

Context sentences for "satisfaction" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou will not have that satisfaction, the former Prime Minister replied coldly.
Nem szerzem meg magának ezt az örömet felelte ridegen az egykori miniszterelnök.
EnglishBut getting even for Chris hadn't brought satisfaction, only a terrible hollowness.
De még ha Chrisért tette is, nem hozott neki elégtételt, csak szörnyű ürességet.
EnglishHe still does not know what he is fighting, Forward said with some satisfaction.
Még azt sem tudja, mi ellen harcol mondta Forward némi elégedettséggel a hangjában.
EnglishHe wants Bhelliom, not any satisfaction He might get from a personal confrontation.
Õ a Bhelliomot akarja, nem pedig az elégtételt, hogy személyesen bánhat el velem.
EnglishI would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.
Azonban nem rejtem véka alá a büszkeségem az elért eredményeinkkel kapcsolatban.
EnglishYou're gonna learn a lot, Prince joins in, almost beside himself with satisfaction.
Rengeteget fogsz tanulni szólal meg Prince, aki mindjárt elolvad saját magától.
EnglishI would like to join many of my fellow Members in expressing my satisfaction.
Elégedettségemnek hangot adva csatlakozni szeretnék számos képviselőtársamhoz.
EnglishHe looked at the monster on my plate and again wouldn't give me the satisfaction.
Lenézett a tányéromon levő szörnyetegre, de megint nem adta meg nekem az elégtételt.
EnglishNorris took some satisfaction in noticing that Keeton's hands were also trembling.
Megfordult a fejében, hogy beteg lehet, de ezt a gondolatot eltette későbbre.
EnglishTwo £-7675 had bitten the dust, they saw with no small degree of satisfaction.
Nem kis elégedettséggel konstatálták, hogy két E-767-es lett a tűz martaléka.
EnglishThe Warlock Lord looked down upon the beaten Druids and was filled with satisfaction.
A Boszorkánymester végignézett a megvert druidákon és elégedettség töltötte el.
EnglishOne third of cases were settled amicably to the satisfaction of the complainant.
Az ügyek egyharmadában a panaszos megelégedésére békés megoldás született.
EnglishThe droid tilted its head, and its illuminated eyes seemed full of satisfaction.
A droid félrebillentette a fejét, fénylő szemében mintha elégedettség csillogott volna.
EnglishShe clawed at him, feeling grim satisfaction as she felt flesh tear under her talons.
A fiú felé csapott, és zord elégtétellel érezte, hogy a karmai belevájnak a húsba.
EnglishThis will not enhance either the Union's competitiveness or consumer satisfaction.
Ez sem az Unió versenyképességét, sem a fogyasztói elégedettséget nem fogja javítani.
EnglishALL of it, said Homer, and didn't make any attempt to conceal his satisfaction.
- Mindet - válaszolt Homer, és kísérletet sem tett arra, hogy leplezze elégedettségét.
EnglishFor a teacher, there can be no greater satisfaction than to see a pupil surpass her.
- Egy tanár számára nincs nagyobb öröm annál, amikor a tanítványa túlszárnyalja őt.
EnglishMen of that type get a certain satisfaction from action of some kind or other.
Az ilyenfajta embert bizonyos mértékig kielégíti, ha így vagy úgy, de elintéz valamit.
EnglishAt the end of half an hour Lady Tressilian gave a deep sigh of satisfaction.
Mintegy félóra múlva Lady Tressilian ajkáról megelégedett sóhaj röppent fel.
EnglishGrinning with perverse satisfaction, he rejoined the others across the room.
Kajánul elégedett vigyorral csatlakozott a többiekhez a terem másik végében.

Other dictionary words