"saviour" translation into Hungarian

EN

"saviour" in Hungarian

EN

saviour {noun}

volume_up

Context sentences for "saviour" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
A mi megváltónk a technológiai innováció lesz, nem pedig a forró levegő kereskedelme.
EnglishBut grow in grace and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
EnglishHe seized the skirt of her long, flowing robe, and inwardly prayed to the Saviour Jesus.
Megragadta Thaisz ruhájának szegélyét, és magában az Üdvözítő Jézushoz imádkozott.
EnglishFor, this day is born to you a Saviour, who is Christ the Lord, in the city of David.
Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám."
EnglishJesus Christ loved animals: 'I desire mercy, not sacrifice,' said the Saviour.
Jézus Krisztus szerette az állatokat: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot”, mondta a Megváltó.
EnglishHow can someone who has obstructed that for a decade today be declared our saviour?
Hogyan lehet ma megmentőnknek kikiáltani olyasvalakit, aki egy évtizeden át megakadályozta ezt?
EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Nemcsak hogy nem a világ megváltója, de egyenesen aktív szerepet játszott a válság kialakulásában.
EnglishAnd we have seen and do testify that the Father hath sent his Son to be the Saviour of the world.
Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül.
EnglishThat child is our blessed Saviour, Jesus Christ, reborn.
Az a gyermek a mi áldott Megváltónk, az újjászületett Jézus Krisztus.
EnglishAbove all, the Saviour: he nailed him to his own cross.
Mindenekelőtt a Megváltót: saját keresztjéhez szögezte őt.
EnglishTo Titus, my beloved son according to the common faith, grace and peace, from God the Father and from Christ Jesus our Saviour.
Kegyelem és békesség Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől!
EnglishThis was our only saviour and I think that we need to support similar projects in all other countries.
Ez volt az egyetlen mentsvárunk, és úgy gondolom, hogy támogatnunk kell a hasonló projekteket az összes országban.
EnglishThe saviour with the .44 said, ‘Pick it up, Joe.
A fegyver Joe lába előtt puffant a homokba.
EnglishThe prerequisite to it is the assumption that the type of the Saviour has reached us only in a greatly distorted form.
Válaszom előfeltétele az, hogy a Megváltó típusa számunkra csak egy erősen eltorzult formában őrződött meg.
EnglishAnd look, Saviour and Betrayer, they have coalesced.
És nézd, Megváltó és Áruló egybefolytak.
English'Don't use the Saviour's name in vain, Paul.'
Ne vegye szájára hiába a Megváltó nevét, Paul.
EnglishFor so an entrance shall be ministered to you abundantly into the ever-lasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.
EnglishAt bottom, he had no use for the life of the Saviour--what he needed was the death on the cross, and something more.
A Megváltó életét alapjában véve egyáltalán nem tudta felhasználni a kereszthalálra volt szüksége és még valamire...
EnglishHave you renounced the fiends of Avalon and left that evil place, and accepted our Lord and Saviour Christ, lady?
Megtagadtad az avaloni ördögöket, odahagytad azt a gonosz helyet, és elfogadtad Urunkat és Megváltónkat, Krisztust, úrnő?
EnglishFor therefore we labour and are reviled, because we hope in the living God, who is the Saviour of all men, especially of the faithful.
Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek.

Synonyms (English) for "saviour":

saviour