EN

savor {noun}

volume_up
Savoring the melange of flavors from the grit in his mouth, he got a new salty-sour taste when he licked his dried lips.
A szájába tolult por és törmelék ízéhez új, sós íz társult, amikor megnyalta kiszáradt ajkát.

Context sentences for "savor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf images of his long life trip before you, observe them, or rather savor them.
Ha eléd pergeti hosszú életének képeit, vizsgáld meg, vagy inkább ízleld meg őket.
EnglishOr even simply just taking the time to slow down and savor your life.
Vagy egyszerűen csak időt szánunk arra, hogy lassítsunk, hogy íze legyen az életünknek.
EnglishPittman tried to savor them, but his hunger couldn't be controlled.
Pittman megpróbált ugyan mértéket tartani, de már képtelen volt uralkodni az éhségén.
EnglishSaul would savor revenge, making stops along the way, increasing the terror.
Saul, hogy kiélvezze a bosszú minden ízét, beiktat néhány állomást útközben, mert ezzel fokozhatja Eliot rettenetét.
EnglishHe had no time to savor this; Nan Roberts grabbed him by the hair of his head and jerked him to his feet.
Már áldotta volna a szabad levegő illatát, amikor Nan Roberts üstökön ragadta, és talpra állította.
EnglishThese things were facts — truth — but they had no savor.
Ezek tények, sőt ez az igazság, de nincs zamata.
EnglishI savor nothing about that journey, not the freshness of the air, the coolness of the nights.
Nem mondok véleményt, nem minősítem utazásunknak ezt a részét, még a friss levegőről, a hűvös éjszakákról sem ejtek szót.
EnglishIt's lost its savor for a little while, he said patiently.
Egy időre elvesztette az ízét mondta türelmesen.
EnglishWe need to savor smaller portions of seafood.
És hozzá kell szoknunk a kisebb adagnyi tengeri csemegéhez.
EnglishYou think you'll see what he saw, or that the Blood of Christ will still be there for you to savor on your tongue?
Gondolod, hogy azt fogod látni, amit ő, vagy hogy még mindig benne van Krisztus vére, és ízlelgetheted?
EnglishYour table is mounded with succulence and savor!
Asztalod roskadásig tele jobbnál jobb falatokkal!
EnglishSavor this blood which is shed for you, Claudia.
Kóstold meg a vért, amely érted ontatik, Claudia!
English'Let me savor what she taught me of herself.
Hadd élvezzem ki, amit ő tanított magáról nekem!
EnglishTo savor the sight of those who are ...
Hogy megízleljék azoknak a látványát, akik...
EnglishAh, let me savor this, I said to Merrick.
Ó, hadd élvezzem ki ezt! kértem Merricktől.
EnglishWe need to savor vegetables.
Meg kell tanulnunk a zöldségek élvezetét.
EnglishWhat had savor was the idea of going to the door behind which his reluctant host was imprisoned and yelling: 'I fixed you, didn't I?
Az lenne a zamatos, ha odamehetne az ajtóhoz, amely mögött kelletlen vendéglátója kuksol, és ordíthatna: Elintéztelek, mi?
EnglishIs this not something to savor?
EnglishLet him savor his find.
EnglishIt was impossible not to savor the victory in the debate, and as he kicked around under the quilt Lake repeated his best lines of the night.
Persze jólesett felidézni a vitában aratott győzelmét, s a takaró alatt forgolódva elismételte magában legfrappánsabb mondatait.

Synonyms (English) for "savor":

savor
Other dictionary words