EN

savour {noun}

volume_up

Context sentences for "savour" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is our opinion which gives those qualities to things, as salt gives savour to meats.
A vélekedés adja a dolgoknak tulajdonságaikat, mint a só az ételek ízét.
EnglishGo now thy way, and I will savour this rude prayer of thine.
Most menj utadra, én pedig egy darabig még ízlelgetem durva imádat.
EnglishZa drained his own jug, holding the thin spout over his opened mouth to savour the last few drops.
Za kiitta az üvegét, vékony kis csőrét a szájához tartotta, hogy elkapja az utolsó cseppeket is.
EnglishFor me, be you thoughten That I came with no ill intent; for to me The very doors and windows savour vilely.
Rólam fölteheted, Nem rossz szándékkal jöttem: hisz csupán Ez ablak, ajtó undor már nekem.
EnglishUnfortunately, we are unable to savour fully this success.
Sajnos azonban nem élvezhetjük maradéktalanul a siker ízét.
EnglishBut if the salt lose its savour, wherewith shall it be salted?
Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg?
EnglishLet me just savour this moment.
Engedjék meg, hogy átérezzem a pillanat nagyszerűségét.
EnglishAnd that she was the one who must savour each and every article that he had uncovered in this mysterious and controversial grave.
Meg hogy most neki kell minden egyes műremeket számba vennie, amit csak Lawrence abban a rejtelmes sírboltban talált.
EnglishIt was something to savour.

Synonyms (English) for "savour":

savour
Other dictionary words