EN

saw {noun}

volume_up
Hogy is van a régi közmondás a lustákról?
I burnt out two electric trepanning saws trying to cut through it.
Két elektromos fűrész is leégett, mire sikerült átvágnunk.
The pile of guts was a black blob of flies that buzzed like a saw.
A felhalmozott belek fekete légycsomóvá változtak, amely úgy zümmögött, mint egy fűrész.

Context sentences for "saw" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWas that dark brown hair she saw beneath the bandages that surrounded the skull?
Valóban sötétbarna hajat látott a pólya alatt, ahol a homlok vonalát szegélyezi?
English'On a research trip, Priscilla saw Mithraic statues in caves near those cities.'
- Priscilla egy útja során Mithrasz-szobrokat látott a környékbeli barlangokban.
EnglishAt last there came a time when he blinked and saw that his hands had been untied.
Végül eljött az az idő, amikor hunyorogva arra eszmélt, hogy kioldozták a kezét.
EnglishBut that was little comfort as she saw the ground falling away beneath her feet.
De mindez kevés vigaszt jelentett a számára, ahogy a talaj eltűnt a lábai alól.
EnglishEve saw Rochelle lift herself up from her languor to accept the proffered thanks.
Eve látta, amint Rochelle kiegyenesedik, hogy fogadja a köszönetnyilvánításokat.
EnglishLooking up, he saw six mages approach their own crystals and lay hands on them.
Felnézve hat mágust látott, ahogy kezeiket kristályaikra teszik és belebámulnak.
EnglishHe had gone perhaps a half a mile when he saw a grassy meadow through the trees.
Félmérföldnyit haladhatott, amikor a fákon túl egy füves tisztást pillantott meg.
EnglishJannings had periodic fugues and Georgie always left when he saw one coming on.
Jannings időnként kiborult, és Georgie mindig elmenekült, ha ennek jeleit látta.
EnglishBut let me ask you, you know, about the time you saw the ghost of Oncle Julien?
Kérdeznék valamit arról az alkalomról, amikor te láttad Julien bácsi kísértetét.
EnglishOh, I'm sorry, she apologized as she saw that her outburst had interrupted them.
Jaj, sajnálom szabadkozott, mikor látta, hogy kitörésével félbeszakította őket.
EnglishIt was so the other time, when I looked down from my father's tower and saw her.
- Akkor is így éreztem, amikor lenéztem apám várából, és először láttam meg őt.
EnglishI saw you, Lasher, as clearly as the witch saw you, and I can make you strong.'
Láttalak, Lasher, olyan tisztán, ahogy a boszorkány látott, és erőssé tehetlek!
EnglishAll I saw was his profile going past, but don't think I'm not sure it was Wynant.
Mindössze a profilját láttam, de ne hidd, hogy nem ismertem föl egész biztosan.
EnglishThey would all come around soon enough, when they saw the way the current pulled.
Nemsokára mind őhozzá dörgölőznek majd, ha észreveszik, merre fordult az áramlat.
EnglishThe latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
Az emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
EnglishHe saw Barry Wise approach Rutledge without a microphone or camera in attendance.
Barry Wise, mindenféle mikrofon vagy kamera nélkül, megközelítette Rutledge-et.
EnglishHe saw a tiny drone, small and grey-white, near one of the windows of the house.
Észrevett egy kis drónt, szürke-fehér színűt, a ház egyik ablakának közelében.
EnglishI knew he would step on me like a bug if he saw or sensed what I meant for him.
Tudtam, eltaposna, mint egy férget, ha megneszelte volna, mire készülök ellene.
EnglishHe saw how white her face was and how the shadow lay in the hollows of the bones.
Carse megfigyelhette, milyen sápadt, s hogy arca csontárkaiban árnyak sötétlenek.
EnglishHe saw Aaron sitting opposite him, Yuri, at the table, saying, I am your friend.
Aaront látta, ahogy ül szemközt az asztalnál, és azt mondja: A barátod vagyok.

Synonyms (English) for "saw":

saw