"say" translation into Hungarian

EN

"say" in Hungarian

HU
HU
HU
EN

say {noun}

volume_up
That is to say, to change 'External policies' to 'External Lisbon dimension'.
Azaz "Külső politikák" helyett álljon "Külső lisszaboni dimenzió".
You have proposed 100%, which is to say no national cofinancing.
Önök 100%-ot javasoltak, azaz nemet mondtak a nemzeti társfinanszírozásra.
You are welcome, Master Harper-Lord Merlin, I should say.
- Üdvözöllek, mesterhárfás, azaz merlin uram.

Context sentences for "say" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSome say it's not a spell but a key that can open even where there isn't a lock.
Némelyek szerint nem varázsige, hanem kulcs, amely a nem létező zárat is nyitja.
EnglishMichael knew he ought to say something, but for the moment it seemed impossible.
Michael tudta, hogy mondania kellene valamit, ám ez egyelőre lehetetlennek tűnt.
EnglishSay, Rudy, you're going with Brodnax and Speer, aren't you? he calls out loudly.
Mondd, Rudy, te nem a Brodnax és Speerhez mész dolgozni? szólít meg jó hangosan.
EnglishI say Galahad's a good knight and he'll make a good king, long live King Arthur!
Én mondom, hogy Galahad jó lovag, és jó király lesz, éljen sokáig Arthur király!
EnglishThey say, well, we have a thing in a box, and we have its inputs and its outputs.
Azt mondják, van valami egy dobozban, továbbá vannak bemeneteink es kimeneteink.
EnglishUnderstand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
Gondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
EnglishIt doesn't seem to say in the short account there was in the local morning paper.
A helyi újság mintha nem számolt volna be erről a ma megjelent rövid híradásban.
EnglishIt's amazing how many ways they can say no without ever actually saying the word.
Hihetetlen, hogy hányféleképpen lehet nemet mondani anélkül hogy kiejtenéd: NEM.
Englishhe'd say and snort.
Mit fecsegsz összevissza, amikor semmi mondandód sincs! mondogatta nekem dühösen.
EnglishI will go and say to the Inspector that I make it all up, shall I ? asked Mitzi.
Meggyek, és mondom a felügyelőnek, hogy nem is volt úgy, jó lesz? kérdezte Mitzi.
EnglishI may say I mentioned particularly that I was not to be disturbed this afternoon.
Úgy tudom, hangsúlyozottan kértem, hogy nem szeretném, ha ma délután zavarnának.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
De mint mondtam, komoly aggodalmaim vannak azt illetően, hogy erre sor kerülhet.
EnglishThis, in brief, is what I wished to say, dealing with each speech point by point.
Röviden ezt kívántam elmondani, pontról-pontra kitérve minden egyes felszólásra.
EnglishI would say to Mrs Doyle that the question she raised is a very wide-ranging one.
Doyle asszonynak azt mondanám, hogy az általa felvetett kérdés igen szerteágazó.
EnglishAs for her magic-it is only the ignorant among them who say she is a sorceress.
Ami meg a varázstudományát illeti... csak a tudatlanok mondják őt varázslónőnek.
EnglishOnce again, people are going to die, and we are going to say we are powerless.
Újra meg fognak halni emberek, és azt fogjuk mondani, hogy tehetetlenek vagyunk.
EnglishSo I guess you could say that I'll probably be doing this for the rest of my life.
Ezért szerintem elmondhatjuk, hogy életem hátralevő részében ezt fogom csinálni.
EnglishThe gone-before say there is no sign, no hint of her Soulkeeper having worked.
Az elttünk-jártak nem érzékelték a lélekrét, valószínleg nem is lépett mködésbe.
EnglishI say 'us,' Hastings, for I need you to be there, my friend, to observe closely.
És természetesen szeretném, ha maga is ott lenne, hiszen több szem többet lát.
EnglishI should say perhaps that I was regarded quite favourably by most of the staff.
Talán elmondhatom, hogy a személyzet legnagyobb részének jó véleménye volt rólam.