"say no more" translation into Hungarian

EN

"say no more" in Hungarian

EN

say no more {verb}

volume_up
Elég, ne beszélj többet! kiáltotta Benji.
Trust me, Morgaine: never say any more to Father Columba than you must, but always believe what the Sight tells you, for it comes to you directly from the Goddess.
Higgy nekem, Morgaine: soha ne beszélj többet Columba atyának, mint amennyi elengedhetetlen, de mindig hidd el, amit a Látás mond, mert az egyenesen az Istennőtől jön.
Hagyd abba, Armand, ne mondj többet! szólt rám.
Ne mondj többet, kérlek szóltam rá.

Context sentences for "say no more" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe puzzled Valeman waited a moment, thinking that he would say something more.
A völgylakó zavartan várt egy pillanatot, azt hitte, Allanon mond még valamit.
English(PL) Madam President, I would like to say one more thing on the subject of Serbia.
(PL) Elnök asszony! Szeretnék még egy dolgot megemlíteni Szerbiával kapcsolatban.
EnglishHe would say no more and in due course they arrived at the Boulevard des Capucines.
Hát, van elképzelésem Többet nem árult el útban a Boulevard des Capucines felé.
EnglishI will say no more here, but I look forward to hearing your comments on the report.
Most nem mondok többet, hanem várom a jelentéssel kapcsolatos észrevételeiket.
EnglishI want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
Még egy dolgot szeretnék mondani erről, ami egyszer sem került elő a vitákban.
EnglishThen she looked at him, seemed about to say something more, and thought better of it.
A fiatalemberre nézett, és mintha mondani akart volna valamit, aztán mégse tette.
EnglishDid you see how he stopped her from speaking when she was going to say something more?
Nem láttad, hogy a fiú belefojtotta a szót a lányba, nehogy túl sokat eláruljon?
EnglishI was thinking quietly, There is nothing more I can say, nothing more I can do.
Nincs semmi más, amit mondhatnék, nincs semmi más, amit tehetnék, gondoltam nyugodtan.
EnglishBefore I could say any more, Huddie came out of the bathroom with a first-aid kit.
Mielőtt többet mondhattam volna, Huddie jött ki a fürdőszobából az elsősegélydobozzal.
EnglishI need say no more; those things that must be repented of, must be also reformed.
Többet nem is kell mondanom: amit meg kell bánni, azon javítani is kell.
EnglishSay once more, first, that you love me and make the buttons very tight.
Előbb még egyszer mondd, hogy szeretsz, és szorítsd hozzám nagyon a gombjaidat.
EnglishI have heard people say that more resources are needed for research.
Sokan mondják, hogy a kutatás számára több forrást kell rendelkezésre bocsátani.
EnglishThere is no need for me to say any more, since this is an issue which everyone understands.
Nem is kell többet mondanom, mert mindenki számára érthető kérdésről van szó.
EnglishThe report has discussed that at length, so I shall not say any more about it here.
A jelentés ezt a témát részletesen tárgyalja, ezért erről most nem szeretnék többet mondani.
EnglishI pressed on the matter of Carlotta and the shooting, but he would say no more about it.
Próbáltam feszegetni Carlotta és a lövöldözés témáját, de nem akart többet mondani róla.
EnglishUnfortunately, I can say no more about this report than that it is a caricature of itself.
Sajnos nem tudok mást mondani erre a jelentésre, minthogy ez önmagának a karikatúrája.
EnglishHe says that she is a freak, but what he means by this I don't know, for he will say no more.
Az anyám mindig iszonyú dühös lesz, ha azt állítják a húgáról, hogy lökött.
EnglishHe was a young fellow, I should say not more than twenty-two or three.
Fiatal fickó volt, azt mondanám, nem több huszonkét-huszonhárom évesnél.
EnglishShe seemed to want to say something more to Earl, so he leaned toward her.
Úgy tűnt, mintha még mást is szeretett volna mondani Earlnek, ezért a férfi odahajolt hozzá.
EnglishAnd cops, he didn't have to say, were more reliable than spooks.
Márpedig a zsaruk, ezt nem kellett hozzátennie, sokkal megbízhatóbbak, mint a kémek.

Similar translations for "say no more" in Hungarian

say noun
Hungarian
no
no noun
more adverb
to be no more verb