EN

scales {noun}

volume_up
scales (also: balance, scale)
A mérleg nyelve most már feléd billen.
At the trailer, he lifted the straps of his cotton sack and hung them over the hook at the bottom of the scales.
A teherautónál letette a zsákot a válláról, majd a két fülénél fogva felakasztotta a nagy mérleg kampójára.
He moved his shoulders a little and said: Well, a lot of money would have been at least one more item on the other side of the scales.
Spade megrántotta a vállát: Na persze, egy rakás pénz még egy kicsit lejjebb nyomta volna a mérleg másik serpenyőjét.

Context sentences for "scales" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.
Sőt már a közönséges osztriga lárvák is nagymértékben pusztulnak egyes helyeken.
EnglishA fur-lined collar, a vest of bronze scales, salt-rimed and dark with patination.
Szőrmegallért viselt, meg bronzveretes, sótól és verejtéktől foltos mellényt.
EnglishAnd the recursion in some of these villages continues down into very tiny scales.
És a falvak közül néhányban a rekurzió egészen apró részletekig folytatódik.
EnglishOn the back there is scales and measurements for terrestrial navigation.
A hátoldalán skálák és különböző mértékek találhatók a földi navigáció számára.
EnglishFrom this pattern, we already know the particle physics of these tiny scales.
Ebből a mintából már tudjuk ezen kis mérettartományok részecskefizikáját.
EnglishThe ring-finger swiftly lengthened into a lone, hooklike talon and began to grow scales.
A gyűrűs ujj elkezdett kampószerű karommá növekedni és pikkelyek jelentek meg rajta.
EnglishThe two scales must be set at right angles to each other as shown in figure 3 of this Annex.
A két tengely a 3. ábrán szemléltetett módon derékszögben áll egymáshoz képest.
EnglishAnd immediately there fell from his eyes as it were scales: and he received his sight.
Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását.
EnglishHuge, glittering gold and silver scales rippling as wings spread wide.
Hatalmas lett, csillogó arany- és ezüstpikkelyei fodrozódtak, ahogy szárnyat bontott.
EnglishShe lay on a broad, soft cushion and stroked the brown scales of her belly in contemplation.
Széles, puha vánkoson hevert, elgondolkodva simogatta barna hasi pikkelyeit.
EnglishUdinaas sat on a low stool near the entrance, stripping scales from a basketful of dried fish.
Udinász egy sámlin ücsörgött a bejárati ajtó közelében, és szárított halat pucolt.
EnglishA crest of scales ran from its neck the length of its back and down either leg.
Tarkójától pikkelyes taraj futott végig a hátán, majd elágazott, és lábai hátulján folytatódott.
EnglishI used a salamander, a bat, snake's scales...A subterranean dragon.
Egy szalamandrát, egy denevért és egy kígyónak a bőrét használtam fel hozzá.
EnglishThere are two internationally recognised scales which can measure problem gambling.
Két nemzetközileg elismert mutató létezik, amely mérni tudja a szerencsejáték okozta problémákat.
EnglishSuppose it doesn't help that underneath our clothes... our entire bodies are covered in scales.
De az biztos nem előny, hogy a ruhánk alatt... már pikkelyesedik a bőrünk.
EnglishThe way the universe works with these tiny scales is very beautiful.
Az pedig gyönyörű, ahogy a világegyetem ezen apró méretekben működik.
EnglishSo what I'm going to do is show you the distribution of matter as a function of scales.
Most pedig megmutatom az anyag eloszlásának különböző szintjeit.
EnglishFar to the west, the sea seemed to wear a skin of dragon scales, green spangled with gold.
Messze nyugat felé a tenger mélyzöld színű leplet viselt, amelyen arany flitterek csillogtak.
EnglishThey looked a little like mullet, kitsch mullet, in garish, metal-flake scales.
Egy kicsit giccsesnek tűntek színes fémpikkelyeikkel.
EnglishI followed him to the scales, where Pappy quickly weighed it.
Papi azonnal ráakasztotta a mérlegre, én pedig közelebb léptem, hogy lássam, mennyit nyom.