"scalpel" translation into Hungarian

EN

"scalpel" in Hungarian

HU
EN

scalpel {noun}

volume_up
scalpel (also: dissector)
The scalpel was razor-sharp despite age and eighteen days of blunting, but it was no ax.
A szike a hosszú évek és a tizennyolc napi faragás után is borotvaéles volt, de azért mégsem fejsze.
Scalpel wanted them killed for political reasons.
A Szike parancsára, politikai okból.
A scalpel, a hat pin, a bit of lethal poison.
Egy szike, egy kalaptű, egy csepp méreg.

Context sentences for "scalpel" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWith the scalpel he pointed to the feature of the bug that he had just describe
Az ezekkel való folyamatos érintkezés során végleg megtisztul a kő.
EnglishScalpel in hand he circled the long table, staring at the damaged corpse.
Szikével a kezében körüljárta a hosszú boncasztalt, úgy méregette a sérült holttestet.
EnglishWalking up that aisle was sort of like lifting a scalpel or something for the first time.'
Olyasmi volt odamenni az oltárhoz, mint először fogni szikét vagy ilyesmit.
EnglishWhen he was allowed back in, Corbell's scalpel-spear had been reattached.
Amikor ismét beengedték, Corbell szikes dárdája ismét a helyén volt.
EnglishCorbell the hunter left the hospital carrying three feet of metal spear with a scalpel at the end.
Corbell, a vadász, három fémdárdával hagyta el a kórházat, a végükön egy-egy szikével.
EnglishHe had tools: He had used the scalpel to carve wooden cooking implements.
Szerszámai is voltak: a szikével fa főzőeszközöket faragott.
EnglishThey had given him a loincloth, but they would not give him a knife to replace his scalpel-spear.
Adtak neki egy ágyékkötőt, de kést nem kapott a szikes dárdái helyett.
EnglishThe scalpel was razor-sharp despite age and eighteen days of blunting, but it was no ax.
A szike a hosszú évek és a tizennyolc napi faragás után is borotvaéles volt, de azért mégsem fejsze.
EnglishThe scalpel seemed to sparkle not solely with the sheen of surgical steel but also with... magic.
A szikében nem csupán orvosi acél, hanem valami mágia is szikrázott.
English'Cutting,' Curt murmured, and caressed the edge of his scalpel down the sac's lumpy, bulging surface.
zás öklendezésbe fulladt, és a következő pillanatban lehányta az ingét.
EnglishIt was like delicately searching out the gap between one stitch and the next with the point of a scalpel.
Mintha csak szike hegyével tapogatná ki óvatosan a rést két öltés között.
EnglishThe man swore under his breath and brought the scalpel down.
A férfi halk káromkodással lejjebb eresztette a szikét tartó kezét.
EnglishPutting down the scalpel, he turned the body over.
Kuzmin professzor letette a szikét, és hasára fordította a holttestet.
EnglishMany died of natural causes, of course, and therefore were not required by law to come under a coroner's probing scalpel.
Sokan természetes halált haltak, ilyenkor nem volt szükség a halottkém bonckésére.
EnglishCurt turned his scalpel and used the blunt side to tap the white arch above the crenellated green organ.
Curt megfordította a szikét, és a tompa végével megütögette a fehér ívet a karéjos, zöld szerv fölött.
EnglishHis hand wrapped around the wrist of the man with the scalpel.
A keze elkapta a szikét tartó férfikéz csuklóját.
EnglishThe man withdrew what sounded like a scalpel from his pocket.
A férfi a zsebébe nyúlt, és elővett valamit.
English00:11:53.89,00:11:57.05 Kristen, put the scalpel down.
00:11:53.89,00:11:57.05 Kristen, tedd le a szikét.
English`Dr Mayfair, put down your scalpel,' said Lemle.
Mayfair doktor, tegye le azt a szikét utasította Lemle.
EnglishJenny kept her hand on the scalpel inside her purse; with her other hand, she held the purse tightly in her white lap.
Jenny az egyik kezét a táskájában tartotta a szike nyelén, a másikkal táskáját szorította fehér ölébe.