EN

scandal {noun}

volume_up
scandal
It was a scandal, and a scandal that no one has put their finger on or identified.
Botrány volt, botrány, amelyre senki sem tapintott rá és senki sem azonosított.
Scandal of the Affair of the Diamond Necklace, orchestrated by Cagliostro.
Kitör a Királyné Nyaklánca körüli, Cagliostro által manipulált botrány.
That is a moral scandal and a huge stain on our collective conscience.'
Ez morális botrány, kollektív lelkiismeretünket terhelő hatalmas bűn.”

Context sentences for "scandal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe that loveth his brother abideth in the light: and there is no scandal in him.
Aki szereti testvérét, megmarad a világosságban, s nem szolgál botrányul másoknak.
EnglishThe next item is the Commission statement on the eavesdropping scandal in Bulgaria.
A következő pont a Bizottság nyilatkozata a lehallgatási botrányról Bulgáriában.
EnglishIt was a scandal, and a scandal that no one has put their finger on or identified.
Botrány volt, botrány, amelyre senki sem tapintott rá és senki sem azonosított.
EnglishYet another scandal that diminishes the Soviet Union in the eyes of the world.
Megint egy botrány, amely csökkenti a Szovjetunió tekintélyét a világ szemében.
EnglishHe was present as the Good Goddess at her December festival: that was a scandal.
Mint a Jóság Istennője jelen volt a decemberi ünnepségeken, ami botrányt is okozott.
EnglishI heard from Major Prendergast how you saved him in the Tankerville Club scandal.
Prendergast őrnagy elmondta, hogyan mentette meg őt a Tankerville Klub botrányában.
EnglishBuried under curiosity and scandal-mongering there is a lot of kindness in Caroline.
Kíváncsiskodása és botrányhajhászása mögött Caroline-ban rengeteg gyöngédség van.
EnglishQuite the scandal it was to those who had watched the family for generations.
Ez volt csak a szaftos botrány azoknak, akik nemzedékek óta lesték a családot!
EnglishWithout that warning, Macmillan had walked into the scandal, leading with his jaw.
Minthogy nem kapott figyelmeztetést, MacMillan szépen belesétált a botrányba.
EnglishBut I'll give you a sure token that I'm not just repeating groundless scandal.
De egy biztos bizonyítékát adom annak, hogy nem alaptalan pletykát ismétlek.
EnglishThere's the hint of a scandal over a woman - one of his patients - name of Craddock.
Kering valami kósza pletyka egy Mrs. Craddock nevű betegéről folytatta Battle.
EnglishAnyway, he's got a fine practice; a breath of scandal would bust it to bits.
Mindenesetre kiterjedt praxisa van, s ezt a legkisebb botrány is azonnal lerombolná.
EnglishThrough no fault of yours the chance to avoid scandal is pretty well shot.
Nem az ön hibájából bár, de a botrány elkerülésének esélye most igen csekély.
EnglishMadam President, the scandal of discards is one of the EU's own making.
Elnök asszony, a visszadobások botrányos gyakorlata az EU működésének köszönhető.
EnglishIf you'd made the church big, you would have precipitated your exposure and the scandal.
Ha naggyá teszed az egyházát, azzal a saját leleplezésedet és a botrányt sietteted.
EnglishThe deal has to be closed tonight, or they give the stuff to some scandal sheet.
Még ma éjszaka le kell zárni az ügyletet, különben ezt a holmit átadják egy botrányújságnak.
EnglishSo unless you want another Iran-Contra-arms scandal, you'd have to kill me!'
Úgyhogy, hacsak nem akartok egy újabb Iráni-Kontra fegyverbotrányt, meg kellene ölnötök!
EnglishIt's the scandal of the moment, Henry in old Cairo with his card game and his dancing girl.
Ez a nap botránya; Henry Kairó óvárosában a kártyabarlangjával és a táncosnőjével.
EnglishMy friend, you hear a certain amount of gossip, of scandal, down here.
Kedves barátom, az ön fülébe bizonyára eljut a helyi pletykák és botrányok jó része.
EnglishTogether, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Vessünk együtt véget a tartós szegénység tűrhetetlen botrányának!

Synonyms (English) for "scandal":

scandal
Other dictionary words