EN scanner
volume_up
{noun}

In addition, we must not only refer to the body scanners which scan the naked body when giving examples of the type of screening to be used.
Emellett nemcsak a meztelen testet vizsgáló testszkennerekre kell utalnunk, amikor példákat mondunk az alkalmazandó átvilágítási típusokra.
scanner (also: psychologist)
scanner
scanner
scanner

Synonyms (English) for "scanner":

scanner

Context sentences for "scanner" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would be spotted by the deck watch, and of course the ship has a radar scanner.
A fedélzeti őőrség kiszúrná, és természetesen a hajónak van pásztázó radarja is.
EnglishIf the body scanner is a sound instrument, then it is presented in the wrong manner.
Ha a test átvilágítása lenne a helyes megoldás, akkor viszont elég rosszul tálalták.
EnglishEach distant squeak had its tiny, colored counterpoint on his scanner screen.
Mindegyik sipításnak megvolt a maga apró, színes pontja a pásztázóernyőn.
EnglishEdit the custom gamma tableThis gamma table is passed to the scanner hardware.
Az egyéni gamma-táblázat szerkesztéseEzt a gamma-táblázatot küldi el a program a lapolvasónak.
EnglishFor me personally, a manual search is perhaps more invasive than being checked in a body scanner.
A magam részéről a kézi ellenőrzést tolakodóbbnak tartom, mint a gépi átvilágítást.
EnglishThe scanning dialog is provided by the manufacturer of the scanner.
A lapolvasást végző párbeszédablakot a lapolvasó gyártója készítette.
EnglishAnd my department could surely use that new scanner system.
Az én osztályom biztos, hogy fel tudná használni az új kutatási módszereket.
EnglishThis is a short video of how we actually do this in a scanner.
Ez a rövid videó csak azt mutatja, miként is rappelünk egy szkennerben.
EnglishCollins was using the FL1R scanner to search the area around the rescue site.
Collins az infrakeresővel végigpásztázta a környéket.
EnglishCrusher ordered the scanner to magnify.
Azután kezdődött, hogy Dr. Crusher nagyításra utasította a rendszert.
EnglishAnd if you can hit that lower-right sound icon, that's an example of what was recorded in the scanner.
És ha megnyomjuk a lejátszó ikont, akkor hallhatjuk, hogy mit is vettünk fel a szkennerben.
EnglishOkay, they're using radios, Noonan said, checking his scanner.
- Oké, rádiót használnak - jelentette Noonan szkennerét figyelve.
EnglishThree, this is One, the scanner crackled in the command room.
- Hármas, itt az Egyes - recsegett a szkenner az irányítóteremben.
EnglishNow I'm going to review a study that I did, which was jazz in an fMRI scanner.
Most arról a kutatásról számolok be Önöknek, amelyet én végeztem, és a Jazz az fMRI szkennerben címet viselhetné.
EnglishUp front, Colonel OSullivan had his own duplicate radar scanner.
Elöl O'Sullivan ezredesnek is volt egy hasonló radarernyőője.
EnglishThe second is the inclusion on the list of possible screening methods of the notorious body scanner.
A második a hírhedt testszkennerrel megvalósítható átvizsgálási módszerek listáját tartalmazza.
EnglishThe infrared scanner told him only elevation and azimuth, not range.
Az infravörös kereső csak az emelkedést és az oldalszöget adta meg, a távolságról csak sejtései lehettek.
English(FR) Mr President, I would like to make the connection between the scanner, health and terrorism.
(FR) Elnök úr! Szeretném meghatározni a szkenner, az egészség és a terrorizmus közötti összefüggést.
EnglishHe shuddered and toppled to the right across his audio scanner.
A megfigyelő összerándult, és a lehallgatókészülékre dőlt.
EnglishThe watcher stared toward the red light on his audio scanner and the voices coming from it.
A figyelő feszülten figyelte a lehallgató apró vörös lámpáját, majd a készülékből újból előretörő hangokat...

Other dictionary words