"scanty" translation into Hungarian

EN

"scanty" in Hungarian

EN scanty
volume_up
{adjective}

scanty (also: bare, defective, deficient, imperfect)
scanty (also: bare, beggarly, mean, pitiable)
Later that night, after a scanty meal of sweet roots, they told her why they had been so anxious about the wheels.
Aznap este a szegényes édesgyökér-vacsora fölött elmesélték miért izgatják magukat annyira a kerekek miatt.
The coffin, in its scanty covering of black cloth, was standing there on the pavement before the gate, on two chairs.
Nem tudta elfojtani könnyeit, amikor az elhagyott utcára nyíló rácskapu előtt két székre helyezve látta a fekete posztóval úgy-ahogy letakart, szegényes koporsót.
Occasionally they saw poor farmsteads where shabby-looking peasants in muddy brown smocks laboured long and hard to wrest scanty crops from the unyielding earth.
Időnként szegényes farmokat láttak, ahol piszkos, barna zubbonyukban fáradt parasztok dolgoztak keményen, hogy kicsikarják a kemény földből a kevéske termést.
scanty (also: close, cramped, narrow, skimpy)
volume_up
szűk {adj.}
The man was big, fleshy and soft looking, a Martian who wore a kilt that looked ridiculously scanty on his fat figure.
A férfi nagydarab volt; jól táplált, veszélytelennek látszó, kövér testén lehetetlenül szűk tunikát viselő marslakó.
scanty (also: scant, thin)
volume_up
gyér {adj.}
A queer stifling feeling came over them, as if the air were too thin or too scanty for breathing.
Furcsa, fojtogató érzés lett úrrá rajtuk, mintha a levegő gyér vagy kevés lett volna ahhoz, hogy lélegzetet vegyenek.

Synonyms (English) for "scanty":

scanty

Context sentences for "scanty" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe summer was wet and cloudy, and the harvest scanty.
A nyár nedves volt és felhős, a betakarítás után üresek maradtak a raktárak.
EnglishIt was necessary to measure their last pious cares by the scanty sum of money that remained.
A rendelkezésükre álló kevés pénzhez mérten kellett elvégezniük az utolsó teendőket a halott körül.
EnglishTheir signs were scanty and he began to feel a broad, rising irritation.
Jeleik kezdetlegesek voltak; Hari egyre bosszúsabb lett.
EnglishScanty investment is a pointless waste of money.
A szűkös ráfordítás értelmetlen pénzkidobás.
EnglishA strange feeling came over me as I gazed down on that wrinkled old face with the scanty grey hair drawn back tightly from the temples.
Különös érzés kerített hatalmába, míg elnéztem a fonnyadt, öreg arcot, hátrafésült, ritkás ősz hajával.
EnglishThe head thus raised, with its scanty white hair, seemed to Eugene like a threat; every line that could still speak spoke of menace.
Felült ágyában, ősz haja szertezilálódott, és ahogy rámeredt Eugène-re, abban benne volt minden elképzelhető fenyegetés.
EnglishHer shawl, with its scanty, draggled fringe, might have covered a skeleton, so meagre and angular was the form beneath it.
Vékony szálú, siralmas rojtokkal szegélyezett vállkendője mintha csontvázat takart volna, oly szögletesek voltak alatta az idomok.
EnglishIt needs to respond to the crisis, but reflect awareness that during a crisis, the resources available are scanty.
Reagálnia kell a válságra, de közben nyilvánvalóan tudatában kell lennie annak, hogy válságos időkben gyérek a rendelkezésre álló források.
EnglishTruly, the material is scanty!
EnglishEven though his information about us, our powers, and our possible spaceborne reinforcements was scanty, I think Huruga should have ordered the heavy wagons onward.
Meg kellett volna kockáztatnia az átjutást, még akkor is, ha keveset tudott fegyvereinkről, szövetségeseinkről és általában a harcmodorunkról.
EnglishSave for the occasional use of cocaine, he had no vices, and he only turned to the drug as a protest against the monotony of existence when cases were scanty and the papers uninteresting.
Egyetlen hibája volt, a kokain élvezete, nagy ritkán, mintegy tiltakozásul az élet egyhangúsága ellen, ha kevés dolga akadt, ha semmi érdekesre nem bukkant az újságokban.