"scapegoat" translation into Hungarian

EN

"scapegoat" in Hungarian

HU
EN

scapegoat {noun}

volume_up
scapegoat (also: whipping-boy)
Here was a perfect motive for the scapegoat, Elinor.
Íme, a tökéletes indok a kiválasztott bűnbak, Elinor számára!
She didn't want to make a scapegoat of Phillipa.
Nem akarta, hogy Phillipa legyen a bűnbak.
Nem a bűnbak hangja, melyet elfojtott az önvád.

Synonyms (English) for "scapegoat":

scapegoat

Context sentences for "scapegoat" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union should not be used as a scapegoat for national failures.
Az Európai Uniót senki se használja bűnbakként a nemzeti kudarcok leplezésére.
EnglishLorrimer the scapegoat for the party.
Ekkor támadt az a pompás ötlete, hogy Mrs. Lorrimert megteszi bűnbaknak.
EnglishWe should not make it a scapegoat for our own domestic economic and social problems.
A bővítést nem tehetjük meg bűnbaknak saját hazai gazdasági és társadalmi problémáinkért.
EnglishThe company is furious, and humiliated, and wounded and obviously looking for a scapegoat.
A cégnél mindenki fel van háborodva, és mindenáron szeretnének találni egy bűnbakot.
EnglishHe knew those round the table would desperately seek for a scapegoat.
Tudta, hogy az asztal körül ülők azon nyomban bűnbakot keresnek majd.
EnglishAt the same time, let us not make EU enlargement a scapegoat for something it is not responsible for.
Ugyanakkor az EU bővítését ne tegyük meg bűnbaknak valamiért, amiről nem tehet.
EnglishBut he needed the scapegoat more than the quick thrill of confession, to keep suspicion at bay.
De a bűnbakra nagyobb szüksége volt mint a vallomás röpke gyönyörére , hogy eloszlassa a gyanút.
EnglishAs regards the quota system; it seems to be the scapegoat of this whole situation in which we find ourselves.
Ami a kvótarendszert illeti, az egész mostani helyzetünk bűnbakjának tűnik.
English. - (DE) Mr President, of course lobbyists should not be made a scapegoat.
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében - (DE) Elnök úr, természetesen a lobbistákat nem tekinthetjük bűnbaknak.
EnglishAre you looking for the truth or just a scapegoat?
Most az igazságot keresik vagy csak egy bűnbakot?
EnglishYears of treating the European institutions as a convenient scapegoat leaves fertile ground for populist campaigns.
Az európai intézményekkel évek óta alkalmas bűnbakként bánnak, és ez a populista kampányok termékeny talaja.
EnglishNevertheless, so that Parliament could show its independence, there had to be a scapegoat, an expiatory victim.
Mindazonáltal, hogy a Parlament bizonyíthassa függetlenségét, szükség volt egy bűnbakra, egy engesztelő áldozatra.
EnglishAnd she's always been a group scapegoat.
Az osztályban mindig is ő volt az áldozati bárány.
EnglishTherefore, let us beware of the scapegoat phenomenon.
Tartózkodjunk hát a bűnbakkereséstől.
EnglishBiofuels are merely the easy scapegoat of a mercenary system that must be revolutionised as soon as possible.
A bioüzemanyag pusztán egy olyan pénzsóvár rendszer könnyű bűnbakja, amelyet amilyen gyorsan csak lehet, meg kell reformálni.
EnglishThis is the classic scapegoat phenomenon.
Ez a klasszikus bűnbakkeresés esete.
EnglishThey fixed on Linda to be the scapegoat.
EnglishIt is unacceptable, in the 21st century, for a civilian population to be treated as the scapegoat for terrorist acts by Hamas.
A XXI. században elfogadhatatlan, hogy a polgári lakossággal bűnbakként bánjanak a Hamasz által elkövetett terrorcselekmények miatt.
EnglishThis is because, if as a result bioethanol/biodiesel becomes a scapegoat, we will see a situation where nobody wants to invest.
Mégpedig azért, mert ha a bioetanolt és a biodízelt bűnbaknak kiáltjuk ki, olyan helyzet állhat elő, hogy senki sem akar majd befektetni.
EnglishHow had the scapegoat filled with bullets and filed as dead become the ravening monster he'd almost lost his life to the night before?
Hogy lett a golyókkal telepumpált és halottként elkönyvelt bűnbakból az a vérengző szörnyeteg, aki majdnem végzett vele előző éjjel?