"scarcely" translation into Hungarian

EN

"scarcely" in Hungarian

EN scarcely
volume_up
{adverb}

scarcely (also: barely, hardly, narrowly, scantily)
volume_up
alig {adv.}
Scarcely had the Jaguar pulled forward when the truck swerved back to the right.
Alig húzott a Jaguár előre, a teherautó máris visszalendült jobbra.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
A szolidaritásról alig egy sort ír a Japánt ért első nukleáris katasztrófa után.
This time, medicine is scarcely being mentioned as the elections take place.
A most folyó választások során az orvostudomány alig került szóba.
scarcely
Today, the one in ten probability is scarcely one in ten thousand.
Ma viszont ez az egy a tízhez valószínűség az egy az ezerhez arányt is bajosan éri el.

Synonyms (English) for "scarcely":

scarcely
scarce

Context sentences for "scarcely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThough it was totally dark in the cellar, that scarcely concerned the Razor-Eater.
A pincében ugyan tökéletesen sötét volt, de ez nem nagyon érdekelte a Pengeevőt.
EnglishHis lips were scarcely moving, but I could see his hair mussed in the breeze.
A szája szinte nem is mozgott, de láttam, hogy a haja felborzolódik a szellőtől.
EnglishIve seen you scale ledges higher than this up on Lookout with scarcely a thought.
Láttalak ennél jóval meredekebb sziklákat megmászni a Kilátón, és oda se gondoltál!
EnglishPosted there, at the mouth of the Creek, Wells and I exchanged scarcely a word.
Pedig helyesen láttunk a nyomozáshoz, és minden esélyünk megvolt a sikerre.
EnglishThe President, eyes drawn to the attractive Oriental newswoman, scarcely noticed Curtis.
Az elnök a vonzó, keleti újságírónőre figyelt, jóformán észre sem vette Curtist.
EnglishToy slipped a second large whisky into Marty's hand, but he scarcely noticed.
Toy a második nagy pohár whiskyt csúsztatta a kezébe, de Marty szinte észre sem vette.
EnglishTo arrest or even to halt an apparition moving at such speed was scarcely practicable.
Arra nem is lehetett számítani, hogy ilyen sebességgel haladó járművet elcsípjenek.
EnglishCome, let us have dinner, he added, scarcely knowing what he said, everything is ours.
Együnk, együnk - folytatta, azt se tudva már, mit beszél -, minden a miénk.
EnglishIt was one of many weapons on display in the house which I'd scarcely ever noticed.
Egyike volt a házban található számos fegyvernek, amelyeket úgyszólván észre sem vettem.
EnglishThis is the hard one, and I scarcely know how to ask it, said William Matthews.
Egy kényes dolog, nem is tudom, hogyan kérjem mondta William Matthews.
EnglishHe knew that a Russian could scarcely afford to pay for a meal in Tokyo.
Egy orosz aligha engedhette meg magának, hogy Tokióban kifizessen egy ebédet.
Englishbut he scarcely took note of it.
Paulson a csőbe csúsztatta a második töltényt, és az ablakra irányította a célkeresztet.
EnglishI could scarcely bear the sound of the syllables, the complete familiarity of it.
Nem, egyszerűen nem lehetett elviselni ezeknek a meghitten ismerős szótagoknak a csengését!
EnglishIt taught me to hope, said he, as I had scarcely ever allowed myself to hope before.
- Reményt ébresztett bennem - mondta Darcy -, ahogy addig talán még sohasem reménykedtem.
EnglishIf he never shrugged off the crimes Decker had hung around his neck it scarcely mattered now.
Ha sosem rázza is le magáról a bűnöket, amiket Decker ráaggatott, az sem számít.
EnglishThis friendship had, however, scarcely reached the stage at which confidences are made.
Ez a kezdődő barátság azonban egyelőre nem vezetett bizalmas közlésekhez.
EnglishThe FBI could scarcely have done this better, even with its vast resources.
Az FBI se csinálhatta volna jobban, hiába állnak rendelkezésükre a legmodernebb eszközök.
EnglishThis time Tarth's tears flowed so freely that he could scarcely see the staff through them.
Ezúttal oly szabadon záporoztak Tarth könnyei, hogy már nem is látta tőlük a botot.
EnglishThe first time he came back he was so decrepit I scarcely recognized him.
Amikor először visszajött, olyan öregnek látszott, hogy meg sem ismertem.
EnglishEven if it is old and feeble, and knock-naked, scarcely worth the effort of tormenting.
Nergal furcsán felnevetett, ami akár a megkönnyebbülés jele is lehetett.