EN scare
volume_up
{noun}

scare (also: panic, stampede, abject terror)
volume_up
pánik {noun}
It seemed so unreal, but the Ebola scare had been real as hell.
Annyira valószínűtlennek tűnt, de az Ebola-pánik átkozottul valódi volt.
The GMO scare so prevalent around Europe has consequences that are completely absurd.
A GMO-pánik olyannyira uralkodó Európában, hogy teljesen abszurd következményei vannak.
Madam President, many will be aware of the recent dioxin scare in the Republic of Ireland.
Elnök asszony, sokan fognak értesülni arról, hogy az Ír Köztársaságban nemrégiben eluralkodott dioxin-pánik.
He nodded, licking his lips, his eyes still scared.
Bólintott, megnyalta az ajkát, s tekintetéből még mindig rémület sugárzott.
He was all worked up and his eyes had no laughter in them now -- they were wide and scared.
Olyan izgatott lett, hogy nagyra nyílt szemében rémület bujkált, nem nevetés.
There's a scared look about her that can't quite be accounted for by panic over Shaitana.
Az örökös rémület a tekintetében nem tulajdonítható csupán a Shaitana halála miatti ijedelmének.
scare (also: fright)
Both John Killgore and Steve Berg had published papers on these diseases, which had been made quite high-profile by the big scare America and the world had gone through not so long before.
John Killgore és Steve Berg is publikált jó néhány cikket ezekről a betegségekről, amiket a néhány évvel ezelőtti nagy ijedelem ismertté tett Amerikában és az egész világon.

Context sentences for "scare" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome day somebody gonter let him get far enough behind to scare him, then look out.
Ha egyszer valaki túlságosan megelőzi, megijed, s akkor aztán nézhetnek utána.
EnglishDon't let me scare you so much, Little Brother, he said in the kindest tone.
Ne engedd, testvérke, hogy sokat ijesztgesselek mondta a legkedvesebb hangján.
English`You didn't scare me,' she said affectionately, 'and I liked taking care of you.
Nem ijesztettél meg válaszolta szeretettel a nő , és jól esett, hogy pátyolgathattalak.
EnglishArchmages who know just how to rule the world scare me, and you were worse than most.
Egyik ágyból a másikba mentél, és nem törődtél vele, mit hagysz magad mögött.
EnglishThe news would scare him even more, but it might also make him unpredictable.
A hír hallatán vagy még jobban megijed, vagy valami váratlan lépésre szánja el magát.
EnglishBecause he tried to scare me over the phone and later asked me to come and see Morny.
Megpróbált telefonon rám ijeszteni, és később kért, hogy keressem fel Mornyt.
EnglishIf I can't scare you, lick you, or seduce you, what the hell can I buy you with?
Ha nem tudom megijeszteni, legyőzni, elcsábítani, akkor mi az ördöggel vehetem meg magát?
EnglishHe didn't want to scare anyone, especially an eight-year-old kid who was in shock.
Nem akart senkit megijeszteni, különösképpen nem egy sokkos állapotban lévő kisgyereket.
EnglishYou'll either break your head or scare the life out of your friend Wendell.
Ha nem vagy elég óvatos, betöröd a fejed, vagy halálra rémíted a barátodat, Wendellt.
EnglishIf I have an art, it's deconstructing things that really scare the living hell out of me.
Ha van művészetem, akkor az azon dolgok elemekre bontása, amelyektől nagyon félek.
EnglishI knew enough to slow my pace somewhat so as not to scare them with my unnatural speed.
Elővigyázatosan lassítottam, nehogy megrémítsem őket természetellenes sebességemmel.
EnglishThat's a roundabout way of saying that, yes, sir, I think this letter will scare them.
Visszatérve a kérdésére, igen, uram, ez a levél alaposan beléjük fogja rakni a frászt.
EnglishI mean, we all grew up with it, but it was just a story to scare us.
Úgyértem, mi mind ezen nőttünk fel, de ez csak egy történet volt amitől féltünk.
EnglishThe fact was, he'd just had another scare in a day which had been too full of them.
Nem, egyszerűen csak újabb ijedség vár rá egy olyan napon, amely már úgyis tele van vele.
EnglishThere are one thousand people in the church and we are going to scare them to death.
Ezer ember van most a templomban, és mi halálra fogjuk rémiszteni őket.
EnglishIt used to scare me so much, when she started talking about Satan having his eye on me.
Annyira borzalmas volt, amikor a Sátánról beszélt, és közben engem nézett.
EnglishOr it may be that they wish, for their own purposes, to scare me away.
Vagy csak el akarnak ijeszteni, hogy nyugodtan űzhessék kisded játékaikat!
EnglishHe stopped immediately, his shoulders twitching forward with the suddenness of his scare.
Danny megtorpant, a válla megroggyant a hirtelen rátörő félelem súlyától.
EnglishDon't let Barnie scare you, Lucinda was saying, but it was too late for all that.
Ne hagyd, hogy Barnie megijesszen mondta Lucinda, csak már későn.
EnglishOh, they couldn't scare Orrin, Mr. Marlowe, she said decisively.
Ó, Orrint nem ijeszthették meg, Mr. Marlowe a lány hangja határozottan csengett.