EN

scarred {adverb}

volume_up
He nodded wearily The big man nodded in reply, the scarred face impassive.
Forradásos arcán semmiféle érzelmet nem lehetett látni.
Then the figure turned, and Sparhawk saw the scarred face.
A szellem megfordult, és Sparhawk azonnal felismerte a forradásos arcot.
Redlock's scarred cheek tugged with amusement.
Redlock forradásos arca hitetlenkedve ráncolódott össze.
The scarred, curved back of the unnamed behemothaur rose up to meet them.
A névtelen behemotaurusz sebhelyes háta gyorsan közeledett.
The scarred man watched her with a brooding madness in his unwinking eyes.
A sebhelyes férfi rezzenetlen szeméből mérhetetlen harag sütött feléje.
It seemed Gerun guessed his thoughts, for his scarred sneer broadened.
Úgy tűnt, Gerun Eberikt kitalálhatta gondolatait, mert sebhelyes vigyora kiszélesedett.

Context sentences for "scarred" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHigh, unlined brow, diagonally scarred livid white against the dusky skin.
Fegyverzete a hátán hordott kétkezes kardból s a csípőjén viselt tőrökből állt.
EnglishShe said, In the Lady's name, peace, then, and kissed his scarred mouth.
- Az Úrnő nevében, békét - mondta Morgaine, és megcsókolta a sebhelyes szájat.
EnglishAfter him came Supreme Warlord Harrsk, the little man with the hideously scarred face.
Õt követte Harrsk legfőbb hadúr, a kicsi ember, akinek a fél arca hiányzott.
EnglishSparhawk nodded and lead'd the scarred chief of the Peloi to a small chapel nearby.
Sparhawk bólintott, és egy közeli kápolnába vezette a peloik forradásos arcú vezetőjét.
EnglishI do not know, the girl said, and she ran her fingers very lightly over the scarred hand.
Nem tudom mondta a lány, és az ujja könnyedén végigcirógatta a kacska kezet.
EnglishBut then how account for Lestat, beaten, scarred, yet risen again?
De akkor mit mondjon Lestat-ra, akit megsebeztek, összevertek, mégis talpra állt?
EnglishThe scarred man watched her with a brooding madness in his unwinking eyes.
A sebhelyes férfi rezzenetlen szeméből mérhetetlen harag sütött feléje.
EnglishYou'll be scarred for life, the European said, sensing her equivocation.
Egy életre megsebzed magad, mondta az Európai, megérezve a pillanatnyi bizonytalanságot.
EnglishA scarred, one-eyed mongrel growled back at the pit bull from across the ring.
A porond túlfeléről harci sebektől elcsúfított, félszemű keverék acsargott vissza a pitbullra.
EnglishIt seemed Gerun guessed his thoughts, for his scarred sneer broadened.
Úgy tűnt, Gerun Eberikt kitalálhatta gondolatait, mert sebhelyes vigyora kiszélesedett.
EnglishIt was a scarred, battered, uncompromisingly utilitarian piece of furniture.
Viharvert, fölhólyagzott, konokul csak a hasznosságot célzó bútor.
EnglishWith five cohorts, the leader, a lean man with narrow eyes and a scarred scalp, came forward.
A főnökük, egy keskeny szemű, magas férfi öt kísérőjével előrébb léptetett.
EnglishFor all the glittering gold, the flesh beneath was twisted and scarred.
Mert csillogó arany ide vagy oda, a hús alatta sebes volt és deformált.
EnglishFather Dandridge gestured, inadvertently drawing Pittman's attention to his scarred left hand.
Dandridge atya egy mozdulatot tett, ismét ráirányítva Pittman figyelmét a bal kezére.
EnglishHis shield had been battered, and his ancient sword was nicked and scarred.
Pajzsa megrepedezett, díszes kardja pedig csorba és rozsdafoltos.
EnglishThat's a shape I've seen Mystra of Toril use, the old, scarred pit fiend growled.
Mystra használta - horkant fel az öreg, sebhelyes Pokoldémon.
EnglishScarred and hardened warriors laughed and roared and tossed dice.
A sebekkel tarkított, kemény harcosok nevetgéltek, óbégattak és egész este kockáztak.
EnglishTruly mighty magic, an old, scarred pit fiend said unnecessarily.
- Nagy erejű mágia - felelte feleslegesen egy öreg, sebhelyes Pokoldémon.
EnglishKalten was being shaken like a rag doll, and his black helmet was dented and scarred.
Kalten úgy érezte magát, mint egy rongybaba; fekete sisakját horpadások és karcolások borították.
EnglishNo torn upholstery, no scarred glass, no blood, no bodies.
Semmi fölszakított üléshuzat, szétszóródott üvegcserepek, semmi vér, se hullák.

Synonyms (English) for "scarred":

scarred
English
scar