EN

scavenger {noun}

volume_up

Context sentences for "scavenger" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English01:04:17.66,01:04:20.60 You and I are going on a little scavenger hunt.
01:04:17.66,01:04:20.60 Te és én most egy kis dögevővadászatra megyünk.
EnglishSo this scavenger comes in, which is a giant sixgill shark.
Tehát ez egy (téves) optikai információ arról, hogy egy dög fekszik az óceán fenekén.
EnglishOrl Fane was a coward, a deserter, a scavenger-a man without a people or a country.
Orl Fane gyáva, szökevény hullarabló, sehonnai bitang.
EnglishHe was a nomad and a scavenger, and for a short space Warsaw offered sufficient pickings to keep him here.
Vándoréletet élő keselyű volt, akinek most Varsó megfelelő terepnek ígérkezett a hosszabb tartózkodásra.
EnglishThough this was his third season as an adult on the scavenger hunts, Het Nkik still found the swap-meet site breathtaking.
Bár ez volt a harmadik éve felnőttként a hulladékvadászatokon, változatlanul lenyűgözte a völgy látványa.
EnglishYou are a scavenger-a deserter, aren't you?
Te hullarabló vagy, és katonaszökevény, igaz?
EnglishNow he grabbed the accumulated credit chips and barter notes he had earned during their great scavenger hunt and darted toward the main egress doors.
Most magához vette a vadászat során szerzett kreditjeit és barter-céduláit, majd a főajtó felé indult.
EnglishA diamond scavenger.
EnglishTwo years ago, Het and Jek Nkik had been separated upon reaching their age of adulthood, sent out to do scavenger duty away from the Jawa fortress.
Két évvel ezelőtt Het és Jek Nkiket, akik a felnőttkorba léptek, elválasztották egymástól, és gyűjtőutakra küldték őket a java erődön kívülre.
EnglishIt's impossible to know exactly how he stumbled onto the Sword, or even how he surmised its value, but I do know I was not mistaken about his being a deserter and a scavenger.
Azt nem tudom, hol botlott bele a Kardba, vagy miből jött rá az értékére, de azt igen, hogy nem tévedtem, amikor katonaszökevénynek és hullarablónak neveztem.
EnglishShemus cried out in a passion: “I would agree in all respects, Your Highness, had I not suffered an abominable affront from this rat-fanged old scavenger!
- Minden tekintetben egyetértenék felségeddel - kiáltotta Shemus szenvedélyes hangon -, ha nem kellett volna egy szörnyű sértést elviselnem ettől a patkányképű vén csavargótól!

Synonyms (English) for "scavenger":

scavenger