EN

scent {noun}

volume_up
The scent on the air was a perfume, a heavy cloying perfume.
A levegőben úszó illat kölni szaga volt: nehéz, terhes kölnié.
It came from his thinking as scent rises from flowers; song, the sound of angels.
Akár az illat a virágból, úgy áradt a gondolataiból az ének, az angyalok hangja.
The smell of burning peat grew stronger - a strangely homelike scent.
Az égő tőzeg szaga egyre erősebb lett különös, szinte otthonos illat volt.
scent (also: flair, nose, vent)
scent (also: nose, smell, vent)
I think it was the scent that woke me up, and then I heard the noise of the window.
Azt hiszem, a szag ébresztett fel, aztán hallottam a zajt az ablakból.
The scent was faint, but it was almost irresistible.
A szag gyenge volt, ám szinte ellenállhatatlan.
The scent was just as intoxicating as the drink itself.
A szag legalább olyan kábító volt, mint az ital maga.
scent (also: perfume)
Dressed in expensive clothes, and with traces of a heavy scent around him.
Finom holmit visel, körüllengi valami nehéz kölni illata.
The scent on the air was a perfume, a heavy cloying perfume.
A levegőben úszó illat kölni szaga volt: nehéz, terhes kölnié.
Again, I breathed in the bright citrus fragrance of the Florida water, and also the scent of rum.
Ismét megcsapott a Florida kölni üde citrusillata, és azzal együtt a rumszag.

Context sentences for "scent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt came from his thinking as scent rises from flowers; song, the sound of angels.
Akár az illat a virágból, úgy áradt a gondolataiból az ének, az angyalok hangja.
EnglishThe scent of his body was sweet, though heavy with sweat and the juices of love.
A testének édes illata volt, pedig elborította az izzadság meg a szerelem folyadéka.
EnglishI know your scent too, and the things you've seen, I know the smell of the wind on
- Ismerlek téged - suttogta Morrigan, az apja mellkasához dörgölve a homlokát.
EnglishShe took tighter hold on his hair, and pulled him away from the bliss of her scent.
Lori még jobban belemarkolt a hajába és elhúzta a kábító, meleg illat forrásától.
EnglishAt least to touch her red hair, to kiss her white skin, to drink the scent of her.
Hogy legalább megérintsem vörös haját, megcsókoljam fehér bőrét, beigyam a szagát.
EnglishBut how did he know it was the scent of man without ever having met a man before?
De honnan tudta, hogy emberszagot érez, ha sohasem találkozott még emberrel?
EnglishMusic drifted over the lake, and the air was full of the nightflowers' musky scent.
Zene lebegett a tó felett, és a levegő tele volt az éjvirágok pézsmaillatával.
EnglishThe scent of her hair receded like a balloon rising, and soon it was beyond his grasp.
Michelle hajának illata úgy távolodott el tőle, akár az ég felé röppenő léggömb.
EnglishA witch, a witch through and through; the scent of power rose from her like perfume.
Boszorkány volt minden ízében, parfümként csapott föl belőle a hatalom szaga.
EnglishHe materialized a comfy Provencal kitchen, tables, the fetching scent of cof- fee.
- Voltaire materializált egy kényelmes provance-i konyhát, asztalokkal, kávéillattal.
EnglishI reckoned by scent at least three dead bodies, scattered through the rubble.
Szagról legalább három hullát azonosítottam a hulladék különböző szintjein.
EnglishA faint scent of smoke hung on the motionless air though no smoke was visible.
A mozdulatlan levegőben alig érezhető füstszag lebegett, bár a füst maga nem látszott.
EnglishYpu have to make Dora touch those things again, examine them, catch the scent of them!
Rá kell bírnod a lányomat, hogy nézze meg, vegye kézbe őket, érezze meg a szagukat!
EnglishAh, yes, you catch this scent that comes from me, and I the scent that comes from you.
Ó, igen, érzed a szagot, ami belőlem jön, és én is érzem a szagot, ami belőled jön!
EnglishThe air seemed hot and somehow breathless with the scent of ambergris and sandalwood.
A levegő forrónak tetszett s valamiképp fullasztónak az ámbra- és szantálfaillattól.
EnglishThe Seeker knows almost exactly where we are, and our scent will lead it right to us.
A Fürkész szinte pontosan tudja, merre vagyunk, és a szagunk után könnyen ránk talál.
EnglishThe men had no doubt at all that he had caught Ennis's scent, good and strong.
A rendőröknek semmi kétségük nem maradt, hogy erős és megbízható szagot fogott Ennisről.
EnglishStill, the exotic scent she wore made him giddy as he accepted the scrap of paper.
Mégis megszédítette a nő egzotikus illata, amikor átvette tőle a papírt.
EnglishBecause, madame, it is sometimes difficult to set a dog on the scent.
- Tudja, madame, van az úgy, hogy nehéz rábírni egy kopót, hogy szimatot kapjon.
EnglishThe hot night was laden with the scent of flowers and with the salt smell of the sea.
A forró éjszakát virágillat járta át, messziről a tenger sós szaga érzett.