EN scheming
volume_up
{noun}

scheming (also: cabal, intrigue, plot, scheme)
This is scheming between friends, with the support of this Parliament.
Ez barátok között zajló cselszövés, e Parlament támogatása mellett.
scheming (also: intrigue, machination)

Context sentences for "scheming" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA sly, scheming, clever cat, that's what she is, said Miss Brewis tearfully.
Alattomos, számító, rafinált dög, igen, az Lady Stubbs mondta Miss Brewis könnyek között.
EnglishIt was the older generation that did the scheming, and the planning, as they have always done.
Az idősebb generációk meg csak ármánykodtak, és szőtték a terveket, ahogy mindig is.
EnglishHe'll just be the first of a scheming, grasping horde of the hairy ones, if we let him live!
Egy egész hörgő, szőrös horda fogja majd követni, ha életben hagyjuk!
EnglishDerrick sat near the rear, watching it all and scheming.
Derrick a hátsó sorok egyikében ült, hegyezte a fülét, és terveket kovácsolt.
EnglishFreedom - life - no more scheming and scraping and lying ' 'Lying?' said Blunt, sharply interrupting.
A szabadságot... az életet... nem kell többé ravaszkodni és kuporgatni és hazudozni...
EnglishSo here she was, aching and scheming on a decaying rooftop in Trades Ward.
Így került a kereskedőnegyedbe, a düledező kémény tövébe.
EnglishEver since Casmir has been scheming for a means to void the prophecy.
Casmir király azóta egyfolytában a jóslattal foglalkozik...
EnglishAll this scheming and thinking about what others are thinking hurts my head!
Elminster ügyelt rá, nehogy elárulja a gondolatait.
EnglishPoirot asked, Was Mary Gerrard a clever, scheming girl?
Valóban olyan számítóan okos lány volt Mary Gerrard? kérdezte Poirot.
EnglishHari felt fatigued by the man's restless motion and relentless scheming.
Harinak elege lett a kalóz állandó ravaszkodásából.
EnglishHe knows you're loose on the streets scheming up all sorts of ways to get to the jury.
Nagyon jól tudja, hogy maga szabadjára engedte a gengsztereit, és mindent latba vet, hogy az esküdtekhez férkőzzön.
EnglishThis is discriminatory and in conflict with the principle of equality - again, scheming, lousy behaviour.
Ez diszkriminatív és ellentmond az egyenlőség elvének - megint csak alattomos, aljas magatartás.
EnglishThey were much cleverer, much more scheming than that.
Sokkal okosabbak, sokkal fondorlatosabbak voltak annál.
EnglishWanting things, scheming for them, lying, cheating, running up bills, promising to pay oh!
Ha kellett valami, ravaszkodni kellett, hazudni, csalni, adósságokat csinálni, aztán ígérgetni, hogy majd kifizetem... ó!
EnglishAccording to Deck, Toxer and Ridge are friends and might be scheming to soon open their own little firm.
Deck szerint Toxer és Ridge haverok, és könnyen lehet, azt tervezik, hogy hamarosan megnyitják a saját irodájukat.
EnglishWhatever they were involved in, whatever Vraggen and this half-drow were scheming, it was bigger than Selgaunt.
Bármibe keveredtek is, bármit tervezzen is ez a Vraggen és a féldrow, az jócskán túlmutatott Selgaunt városán.
EnglishHe spent weeks with his lawyers plotting and scheming.
Heteket töltött el az ügyvédeivel.
EnglishThey were all off celebrating instead of scheming.
EnglishThe scheming old bastard!
Az az átkozott bajkeverő varázsló!
EnglishScheming, most likely.
Bizonyára valami rosszban sántikál.