"scoreboard" translation into Hungarian

EN

"scoreboard" in Hungarian

EN

scoreboard {noun}

volume_up
1. general
The stroboscopic Scoreboard flashed Dincrist's victory.
A villogó eredményjelző tábla kiírta Dincrist győzelmét.
In that connection, I should like to draw your attention to Mr Martin's suggestion to set up a European scoreboard.
Ebben az összefüggésben Martin úr javaslatára szeretném felhívni figyelmüket egy európai eredményjelző tábla felállításáról.
2. sports
The stroboscopic Scoreboard flashed Dincrist's victory.
A villogó eredményjelző tábla kiírta Dincrist győzelmét.
In that connection, I should like to draw your attention to Mr Martin's suggestion to set up a European scoreboard.
Ebben az összefüggésben Martin úr javaslatára szeretném felhívni figyelmüket egy európai eredményjelző tábla felállításáról.

Context sentences for "scoreboard" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI invite you to see the results in the second edition of the Scoreboard.
Kérem Önöket, hogy az eredménytábla második kiadásában nézzék majd az eredményeket.
EnglishI agree that the scoreboard results need to be widely communicated.
Egyetértek, hogy az eredménytábla eredményeit széles körben kommunikálni kell.
EnglishUnfortunately, Scotland does not as yet feature as an independent country on the scoreboard.
Sajnos Skócia még nem független országként van feltüntetve az eredménytáblán.
EnglishI should like to stress that this is the first version of the Consumer Markets Scoreboard.
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a fogyasztói piacok eredménytáblájának első változata.
EnglishNow, if you were to take a scoreboard and drop it on dirt and whiskey, that would be bad.
Nos, ha egy eredményjelző táblát ejtünk a porba és whiskey-be, az kínos.
EnglishI very much welcome the second edition of the Consumer Markets Scoreboard.
Melegen üdvözlöm a fogyasztói piaci eredménytábla második kiadását.
EnglishWe must be patient and give this Consumer Markets Scoreboard time.
Türelmesnek kell lennünk, és időt kell adnunk a fogyasztói piacok eredménytáblájának.
EnglishWe have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
Kialakítottunk egy jó eredménytáblát, jóllehet hosszadalmas viták révén.
EnglishMoreover, the Scoreboard should be visible on relevant websites.
Emellett az eredménytáblának láthatónak kell lennie a fontosabb weboldalakon.
EnglishAll editions of the scoreboard are available on the Europa website.
Az eredménytábla valamennyi kiadása rendelkezésre áll az Európa honlapon.
EnglishThe scoreboard will be our eyes and ears alerting us to problem hotspots.
Az eredménytábla lesz a szemünk és fülünk, amely ráirányítja figyelmünket az égető problémákra.
EnglishHowever, several days ago, the Commission published the Internal Market Scoreboard for 2009.
Néhány nappal ezelőtt viszont a Bizottság közzétette a 2009-es belső piaci eredménytáblát.
EnglishThe evidence on the scoreboard helps us to better take account of consumer interests.
Az eredménytáblán megjelenő adatok segítenek nekünk jobban figyelembe venni a fogyasztók érdekeit.
English. - I welcome this contribution to the consumer scoreboard from Parliament.
írásban. - Üdvözlöm a Parlamentnek a fogyasztói piacok eredménytáblájához ily módon való hozzájárulását.
EnglishYou suppose we just got up on the scoreboard, Cap'n?
Gondolja, hogy felkerültünk a találattáblára, kapitány? kérdezte Shaw hadnagy.
EnglishAnd the solution in terms of the balconies was to use something that we all know as a scoreboard lift.
A megoldás, amit az erkélyekre használtunk abból jött, amit eredményjelző liftként ismerünk.
EnglishFor this reason, the Consumer Markets Scoreboard is very important.
Ezért is nagyon fontos a fogyasztói piacok eredménytáblája.
EnglishInternal Market Scoreboard - Consumer protection - SOLVIT (debate)
Belső piaci eredménytábla - Fogyasztóvédelem - SOLVIT (vita)
EnglishThe Consumer Markets Scoreboard is also of Mrs Kuneva's doing.
A fogyasztói piaci eredménytábla is részben Kuneva asszony műve.
EnglishLet me reiterate briefly why the Consumer Market Scoreboard is so important for all of us.
Hadd ismételjem meg röviden, miért olyan fontos mindannyiunk számára a fogyasztói piacok eredménytáblája.
Other dictionary words