EN

scores {plural}

volume_up
scores (also: lots of, slathers)
Names scores of names linked by vertical and horizontal lines.
Nevek, rengeteg név, vízszintes és függőleges vonalakkal összekötve.
Rengeteg tanú van rá.
Rengeteg embert megöltek.
scores (also: much, lots of)
As in a nightmare, the dozens became scores, the scores hundreds.
Mint valami rémálomban, a tucatnyi gépből több tucat, a több tucatból sok száz lett.
In the making of a good legend, scores of people and thousands of hours are expended.
A jó legenda készítéséhez sok tucat ember és sok ezer órányi munka szükséges.
Sackville, Manners, Fitzroy, Paulet, Cavendish, and scores of others, tell their own tale.
Sackville, Manners, Fitzroy, Paulet, Cavendish és még sok-sok más: ezek a nevek önmagukért beszélnek.
The bioluminescence attracts scores of varieties of flying fish.
A biolumineszcencia temérdek fajta repülőhalat csalogat magához.

Context sentences for "scores" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFor us, it was a settling of scores, a time of remorse, repentance, regeneration.
A korombelieknek viszont leszámolás, lelkifurdalás, bűnhődés, újjászületés.
EnglishIn his turn doing a conjuring trick, Poirot produced four crumpled bridge scores.
Most Poirot bűvészmutatványa következett: elővarázsolt négy összegyűrt eredménylapot.
EnglishIn the making of a good legend, scores of people and thousands of hours are expended.
A jó legenda készítéséhez sok tucat ember és sok ezer órányi munka szükséges.
EnglishDonald... let me preface this by saying that your lowa Test scores are... intimidating.
Donald... hadd jegyezzem meg, hogy az iowa-i teszt eredményeid... lenyűgözőek.
EnglishBoth countries also have worryingly high scores when it comes to human trafficking.
Emellett az emberkereskedelem terén is aggasztóan magasak a számok, mindkét országban.
English'Sexual impropriety, and possibly using Agency personnel to settle personal scores.'
- Házasságtörés, és az ügynökség alkalmazottainak személyes célokra való alkalmazása.
EnglishPoirot produced from a neat little pocket case three carefully folded bridge scores.
Poirot előszedte egy csinos tokból a három összehajtogatott eredménylapot.
EnglishShe saw herself the object of attention, to tens and to scores of them at present unknown.
Látta önmagát, amint tízen, húszan udvarolnak neki, ma még ismeretlen férfiak.
EnglishI know of a dozen or so different varieties, but there are probably scores of others.'
Én csak egy tucatnyi fajtát ismerek, de valószínűleg ennek a sokszorosából válogathat.
EnglishRay's Army test scores had revealed an amazing aptitude for languages.
A hadseregben végzett felmérések kimutatták, hogy Raynek bámulatos nyelvérzéke van.
EnglishInstantly scores of children ran out to beg, and the sight of Kul deterred them not at all.
Kezüket nyújtogatva kéregettek, és Kul látványa egyáltalán nem ijesztette el őket.
EnglishYou may remember that from the beginning I showed a particular interest in those scores.
Gondolom, emlékeznek rá, hogy kezdettől fogva nagyon érdekeltek ezek az eredménylapok.
EnglishWe still have scores of former slaves in the city who are beggars on the street.
Még mindig vannak olyan volt rabszolgák, akik az utcán kéregetnek.
EnglishElves who'd hated rivals for years took advantage of the fray to settle old scores.
Az elfek és évek óta gyűlölt ellenfeleik most kaptak az alkalmon, hogy rendezzék számláikat.
EnglishIt is not a case of settling political scores, but a question of values, ladies and gentlemen.
Nem a politikai csatározások eszköze, hanem értékrend kérdése, hölgyeim és uraim!
EnglishEuropean scores in terms of innovation have remained rather poor until now.
Az európai eredmények az innováció tekintetében egyelőre elég gyengék.
EnglishTheir bodies ran red rivulets from scores of cuts and scratches.
Testüket több tucat repedés és horzsolás borította, patakokban folyt a vér belőlük.
EnglishAs in a nightmare, the dozens became scores, the scores hundreds.
Mint valami rémálomban, a tucatnyi gépből több tucat, a több tucatból sok száz lett.
EnglishStill smoothing his bridge scores, Poirot said, You are right; psychology is very important.
És azt is tudni szeretném, miként vélekedik e négy ember lelki alkatáról.
EnglishThere were scatter rugs of velvet, and scores of chairs and lounges.
Szerteszét bársonyszőnyegek hevertek, mindenütt öblös székek és fotelek.