"scornful" translation into Hungarian

EN

"scornful" in Hungarian

HU
EN

scornful {adjective}

volume_up
Perhaps it was just as well that she was not pregnant and ugly ... she saw that he looked on Meleas with a faint scornful smile, and she felt that she could not bear to be ugly before Lancelet.
Talán mégis jobb, hogy nem viselős és nem csúf... látta, hogy Lancelet kissé gúnyos mosollyal pillantott Meleasra, s érezte: nem bírná elviselni, hogy Lancelet csúfnak lássa.

Context sentences for "scornful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA blue-clad chauffeur sat at the wheel, upright, immobile, like some scornful statue.
A kormánynál kék egyenruhás sofőr ült egyenes tartással, mozdulatlanul, mint egy szobor.
EnglishHis swollen lower lip moved in what was meant for a scornful smile.
Dagadt alsó ajka félrecsúszott egy grimaszba, amit ő megvető mosolynak szánt.
EnglishAnd she saw the response - the faintly scornful smile, the relief.
És látta a választ, az enyhén megvető, egyben a megkönnyebbülés mosolyát.
EnglishHis broad face beamed with the scornful smugness of absolutely sublime stupidity.
Széles arcáról lerítt a feneketlen ostobaság önelégültsége.
Englishcame Davids scornful voice ahead of him, at the point where the trees began to close in.
Ha-ha nevetett vissza rá bosszúsan David, aki közben odaért, ahol a fák sűrűsödni kezdtek.
EnglishHe had been looking at the fire and he turned to me with a deliberately scornful expression.
A tüzet nézte, majd tüntetőén fitymáló arccal fordult vissza hozzám.
EnglishDespite himself, Trull felt himself wilt slightly beneath that scornful gaze.
Trull érezte, hogy kicsit megremeg a szúrós pillantástól.
EnglishIn the woman's scornful face Garp saw reason and kindness; he also saw restraint and contempt.
Az arcában megértést és kedvességet fedezett fel, bármilyen megvetően és elutasítón tekintett rá.
EnglishCato looked at him in scornful surprise and fetched me another blow that knocked me off my stool.
Cato megvető meglepetéssel nézett rá, és még egy ütést mért rám, amelytől lefordultam székemről.
EnglishCassander reined up his horse near Madouc and his expression changed to half-scornful half-pitying amusement.
Madouchoz érve Cassander arckifejezése félig bosszús, félig lenéző mosollyá változott.
EnglishIs Lancelet's wife unkind or scornful to you, Gwen?
- Lancelet felesége talán barátságtalan veled, vagy kigúnyol, Gwen?
EnglishTatzel made a scornful sound but otherwise had nothing to say.
Tatzel megvető hangot hallatott, de nem mondott semmit.
EnglishHer scornful laughter about money had not changed.
Most is éppolyan megvetően nevette ki a pénzt, mint valaha.
Englishboomed my Father's scornful voice.
Nem, hát persze, hogy nem! bömbölte apám lenézően.
EnglishAgain Gabrielle gave a little scornful laugh.
Gabrielle megint azt a lenéző, kurta nevetést hallatta.
EnglishThe young one was confused, then gradually scornful.
Az ifjú zavarba jött, aztán felhúzta az orrát.
EnglishThe Faery woman cast a scornful glance at the apparition.
A tündérnő haragosan nézett a jelenésre.
EnglishI'll take care of that, he said, with a scornful laugh.
Azt majd én lerendezem nevetgélt gúnyosan.
EnglishTuppence merely threw turn a scornful look.
Tuppence csak egy megvető pillantást vetett rá.
EnglishHorrible, scornful, cruel, vindictive woman!...
Iszonyú, gőgös, kegyetlen, bosszúálló nő...