Context sentences for "scot" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe current President of the Consistorial Court was a Scot called Hugh MacPhail.
Az Egyháztanács elnöki méltóságát a skót Hugh MacPhail töltötte be.
EnglishNow, Lord Loftus, I cannot let you go scot-free, for the sake of my reputation.
Sajnos, Lord Loftus, nem engedhetem el büntetés nélkül, mert azzal csorba esne a tekintélyemen.
EnglishShe and this man, said Aaron, were seen in Donnelaith, Scot- land.
Rowant és ezt az embert vette át a szót Aaron látták a skóciai Donnelaith-ben.
EnglishI forgot you weren't a Scot, darling, don't you like the bagpipes?
Elfelejtettem, drágám, hogy te nem vagy skót... nem szereted a dudát?
EnglishYou could kill me right now, get out of here scot-free, couldn't you?
Lelőhetnél most rögtön, és elrohanhatnál innen, szabadon, igaz?
EnglishHe was a hardened criminal, a mixture of Scot and Irish with a small bullet head and a wicked temper.
Megrögzött bűnöző volt, kis golyófejű, harapós kedvű, skót és ír keverék.
EnglishI must go back to Scot- land, go back to where it had begun.
Vissza kell térnem Skóciába, vissza kell térnem oda, ahol elkezdődött.
EnglishMacdonald was a Scot and took the brew of his ancestors neat.
MacDonald skót volt, tisztán itta az elei által érlelt párlatot.
EnglishNobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.
Senki sem mondhatja többé, hogy a bűnös büntetlenül megússza.
EnglishThe father of modern economics, Adam Smith, was a Scot.
Skóciában született Adam Smith, a modern közgazdaságtan atyja.
EnglishMungo, the Scot, was bringing a pair of chairs up from below.
Mungo, a skót, két széket cipelt föl lentről.
English'Wot -- free soldiers an' a cantankerous ol' Scot?
Három katonát meg egy házsártos vén skótot?
EnglishPat Hendrik, a Scot, had been first officer.
EnglishBut he read ten pages, rose, and sought an interview with the Head of Station, a shrewd Scot with a mordant wit.
Miután azonban szobájába érve elolvasott tíz oldalt, felállt, és bejelentkezett a irodafőnökhöz, aki egy gyilkos humorú skót volt.
EnglishThe Scot lifted his nose to the weather as he emerged from below and sniffed at it like a bloodhound coming out of its kennel.
A skót föltartott orral szaglászta az időjárást, amíg fölkapaszkodott, és úgy szimatolt, mint a véreb, ha kijön a kutyaólból.
EnglishHowever, they are overwhelming citizens with brutal austerity programmes and allowing the perpetrators to get off scot-free.
Ez a csomag azonban durva megszorító programokkal árasztja el a polgárokat, azt viszont hagyja, hogy az elkövetők büntetlenül megússzák.
EnglishI expected more from a Scot.
Englishto pay sb off scot and lot
Englishto pay scot and lot
EnglishThe Scot gave a cackle.

Synonyms (English) for "Scot":

Scot