EN

screened {adjective}

volume_up
From a screened balcony on the second floor of a Cayman Kai beach house, the Nordic watched the two snorkeled heads bob and disappear around the fishing boat.
A Cayman Kai Motel második emeletének egyik szúnyoghálóval védett erkélyéről a skandináv férfi azt figyelte, ahogy a két búvármaszkos fej lemerül, aztán eltűnik a hajó körül.

Context sentences for "screened" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe spectators got twenty minutes to ask about anything, with nothing screened.
A közönség húsz percig kérdezhet majd bármit, de ez nem kerül képernyőre.
EnglishHe was screened from the wind, and he gave a sigh of relief and contentment.
A szél most már nem érte, és, valószínűleg ettől, megkönnyebbülést érzett.
EnglishA cool breeze blew down the hail from the open screened door to the fire escape.
A tűzlétrához vezető nyitott, elfüggönyözött ajtóból hűvös légvonat söpört végig a folyosón.
EnglishI got kind of used to seeing her on that screened porch whenever I passed.'
Én egész megszoktam, hogy mikor arra megyek, mindig látom azon a szúnyoghálós tornácon.
EnglishHe was screened from his neighbors by trees and shrubs and a high cedar fence.
A szomszédaitól fák, bokrok és egy magas cédrussövény választotta el.
EnglishSome time around eleven, Michael wandered out on the screened porch off the parlor.
Tizenegy tájban Michael kinézett a szalonból a szúnyoghálós tornácra.
EnglishThe bulk of the Wyvern screened the ladder from the controllers' blockhouse.
A Wyvern törzse pedig eltakarta a létrát az irányítótorony ablakától.
EnglishScreened by lilac bushes, the compost heap was displayed in its glory.
S ott díszlett, orgonabokrok hűs árnyékában a komposzttrágya dombja.
EnglishOne section of the complex is screened off and is solely for KGB use.
Az épületegyüttes egy része teljesen el van zárva, ez kizárólag a KGB-é.
EnglishA balcony rimmed the gondola, screened with webbing to discourage fools and jumpers.
A gondolát erkély keretezte, hálóval borítva, hogy elvegye a bolondok és az ugrálni akarók kedvét.
EnglishThe windows, screened by the overgrown trees and shrubs outside, let in only scant light.
A növényzettel sűrűn benőtt ablakokon alig szivárgott be némi fény.
EnglishThe wooden lattice work that screened it was in the final stages of decrepitude.
Az ablakon lévő farács az öregség végső stádiumában van.
EnglishIt was about five-thirty, and the sky behind the screened window was getting light.
Az ég a befüggönyözött ablak mögött kezdett kivilágosodni.
Englisha voice asked softly, and the patterned curtains that screened a glass port parted slightly.
Ki az? kérdezte egy lágy hang, és az üvegajtó mintás függönye kissé félrehúzódott.
English`And besides, we have that nice little screened porch off the kitchen in back.
Hátul a konyhánál különben is ott az a kedves kis tornác.
EnglishHe'd been carefully screened and interviewed before being assigned to Operation SANOALWOOD.
Gondosan átvilágították és többször meghallgatták, mielőtt kijelölték a SZANTÁLFA hadműveletre.
EnglishMcLeans pride screened the rest.
Az egész házat sűrű sombokrok vették körül, de kertje alig volt.
EnglishWhat selective barrier let those through but screened out llamas and guinea pigs?
Miféle szelektív akadály lehetett, amelyik ezeket átengedte, de útját állta a lámáknak és a tengeri malacoknak?
EnglishThe dusty sunlight crept in from the screened porch and showed the amber wax on the old boards.
A szúnyoghálós tornácról belopózott a poros napfény, és megmutatta a régi padló borostyánsárgáját.
EnglishOur officers are rigorously screened before they're hired.
A tisztjeinket szigorúan ellenőrizzük mielőtt kötelékbe vesszük őket.