"scribble" translation into Hungarian

EN

"scribble" in Hungarian

EN

scribble {noun}

volume_up
scribble (also: billet)
scribble (also: scrawl, scribbling)

Context sentences for "scribble" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe left her a note which would have taken him at most three minutes to scribble.
Valami levélfélét firkált ugyan, de az legfeljebb három percet vehetett igénybe.
EnglishHow excited he must have been, what a lovely scribble his handwriting had become.
Milyen izgatott lehetett; milyen bájos macskakaparássá vált takaros kézírása.
EnglishThen I saw him scribble on a piece of paper, and I knew that he was writing me a note.
Aztán láttam, hogy egy darab papírra ír valamit, s tudtam, hogy az nekem szól.
EnglishI'M TELLING YOU SCRIBBLE, THE STATE OF THE PURE COPS WE GET, WELL IT MAKES YOU WANT TO CRY.
ÉN MONDOM, FIRKA, A TISZTA ZSARUKTÓL, AKIK VANNAK NEKÜNK, LEGSZÍVESEBBEN SÍRNÉK.
EnglishI scribble a message on a scrap of paper and hand it to the desk clerk.
Ráfirkantok néhány sort egy darab papírra, amit aztán odaadok a könyvtárosnak.
EnglishMax takes off, and for an hour I scribble furiously and pepper him with questions.
Max belevág, én meg egy órán keresztül dühödten jegyzetelek és teszem fel egyik kérdést a másik után.
EnglishTwinkle was clutching at my legs, trying to stop rne, crying out, Scribble!
Csillám a földön fekve a lábamat fogta, próbált megállítani.
EnglishAre we really here, Scribble? asked Twinkle from the back of the van.
Tényleg itt vagyunk, Bogár? kérdezte Csillám a furgon hátuljából.
EnglishAre we doing anything, Scribble? asked the Beetle, from the back.
Netán csinálni is fogunk valamit, Firka? érdeklődött Bogár hátulról.
EnglishCan I get out the van, Mister Scribble? asked Twinkle, from the darkness.
Kiszállhatok, miszter Firka? kérdezte Csillám a sötétből.
EnglishWhat is it, Scribble? asked Mandy, around a last mouthful of flakes.
Mi van, Firka? kérdezte Mandy, kukoricapehellyel teli szájjal.
EnglishBertie looked surprised, but then she be-gan to scribble on her order pad.
Bertie meglepettnek tűnt, aztán jegyzetelni kezdett.
EnglishSeen much of Murdoch these days, Scribble? the Beetle asked.
Láttad mostanában azt a Murdoch zsarut, Firka? érdeklődött Bogár.
EnglishThe phone call would just finish off the tale of Scribble's madness.
A telefon csak pontot tenne Firka őrültségének végére.
EnglishScribble? she said, her eyes heavy lidded, voice clogged by smoke.
Firka? szempillái szinte leragadtak, hangja merő füst.
EnglishScribble had an unfortunate incident, the Beetle told Icarus.
Firkának volt egy szerencsétlen balesete magyarázta Bogár.
EnglishIt's me, Scribble, said the voice from behind the door, and my hands slipped on the decks as I let that voice get to me.
Én vagyok, Firka mondta a hang az ajtó mögött, és a kezem megcsúszott a pulton.
EnglishSeeing him scribble a note to himself wasn't unusual, though the angry look on his face was.
Cseppet sem volt szokatlan, hogy feljegyzést firkáit magának, az arcán megjelenő dühös kifejezés annál inkább.
EnglishAnd look, there was Scribble, taking a feather into his mouth.
És tessék, ott meg Firka, éppen tollat vesz a szájába.
EnglishDo you accept this task, oh great warrior, Scribble Utanka?
Elfogadod-é eme feladatot, ó, nagy harcos, Firka Utanka?

Synonyms (English) for "scribble":

scribble