EN

scriptures {plural}

volume_up
scriptures (also: word, sacred writ)
David and the prophets, the Scriptures, and the wonders that thou shalt behold.
- Dávid és a próféták, a Szentírás és a csodák, amelyeknek tanúja leszel.
I asked her to represent before us the actions of the famous women and wise virgins of the Scriptures.
Felkértem, mutassa be nekünk a Szentírás erős asszonyainak és bölcs szüzeinek cselekedeteit.
His life and his death... attest to the scriptures' warning... that he who lives by the sword shall die by the sword.
Élete, és halála... a Szentírás figyelmeztetését hordozza... ki kard által él, kard által vész majd el.
scriptures
And the debate unsettles everybody in the 19th century to realize that the Hebrew scriptures are part of a much wider world of religion.
században, a felismerés, hogy a héber Biblia része egy sokkal szélesebb vallási világnak.

Context sentences for "scriptures" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDavid and the prophets, the Scriptures, and the wonders that thou shalt behold.
- Dávid és a próféták, a Szentírás és a csodák, amelyeknek tanúja leszel.
EnglishHe cited passage after passage from the scriptures to justify his position.
Egyik idézetet a másik után szavalta el, alátámasztandó saját álláspontját.
EnglishOften did he meditate upon the Holy Scriptures in order to find allegories in them.
Gyakorta elmélkedett a szent könyveken is, hogy megfejtse a jelképeket.
EnglishHow then shall the scriptures be fulfilled, that so it must be done?
De akkor hogy teljesedne be az Írás, amely szerint ennek így kell történnie?"
EnglishI know your scriptures, your piety, your love of resignation!
Ismerem szentírásotokat, jámborságotokat, látom, hogy szeretitek a beletörődést!
EnglishNow all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled.
Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai."
EnglishAnd the Book of Chronicles, the Book of Ezra in the Hebrew scriptures reported in ringing terms.
A Krónikák könyve, Ezrá könyve a héber Bibliában lelkesen számolt be erről.
EnglishSearch the scriptures, and see that out of Galilee a prophet riseth not.
Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek.
EnglishAnd Jesus answering, said to them: You err, not knowing the Scriptures nor the power of God.
Jézus így válaszolt: "Tévedtek, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.
EnglishHe reminded himself also of what the scriptures taught, and that he believed in every word of it.
Hiszen mindannyian ugyanannak a Szentírásnak a tanításait követjük.
EnglishI asked her to represent before us the actions of the famous women and wise virgins of the Scriptures.
Felkértem, mutassa be nekünk a Szentírás erős asszonyainak és bölcs szüzeinek cselekedeteit.
EnglishIt was there in the Scriptures, though, and hard to argue with.
Elhatároztam, hogy egyetlen centet sem fogok adni erre a célra.
EnglishIt seemed, when reading Scriptures, impossible to believe that Our Lord had not walked on the Appian Way.
Aki olvasta a Szentírást, nem kételkedhetett benne, hogy Urunk itt ment végig a Via Appián.
EnglishSearch the scriptures: for you think in them to have life everlasting.
Harmadszor is megkérdezte: "De hát mi rosszat tett?
EnglishHis life and his death... attest to the scriptures' warning... that he who lives by the sword shall die by the sword.
Élete, és halála... a Szentírás figyelmeztetését hordozza... ki kard által él, kard által vész majd el.
EnglishAnd the debate unsettles everybody in the 19th century to realize that the Hebrew scriptures are part of a much wider world of religion.
században, a felismerés, hogy a héber Biblia része egy sokkal szélesebb vallási világnak.
EnglishThey speak of him in the apocryphal scriptures: he was a man once, a man called Enoch, the son of Jared, six generations away from Adam.
Szó esik róla az apokrifokban: valaha ember volt, Énók, Jared fia, hat nemzedékkel Ádám után.
EnglishAnd they said one to the other: Was not our heart burning within us, whilst he spoke in the way and opened to us the scriptures?
Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy "bánom", bocsáss meg neki."
EnglishImagine my surprise when the congregation read out loud from the Scriptures and the boy recited every passage from memory.
Képzelje el a meglepetésemet, amikor a gyülekezet hangosan felolvasott a szentírásból, és a fiú minden sort fejből idézett!
EnglishJesus saith to them: Have you never read in the Scriptures: The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner?
Erre Jézus azt kérdezte: "Sose olvastátok az Írásban: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.

Synonyms (English) for "scriptural":

scriptural
English