EN

scroll {noun}

volume_up
scroll (also: flourish, quirk, twirl)
scroll (also: helix, spiral)
scroll
volume_up
jelmondat {noun} (szalagon)
scroll
Where is there one parchment scroll left which bears the signature of Aristotle?
Hol egy pergamentekercs, amely Arisztotelész aláírását hordozza?
scroll (also: scroll-work)

Context sentences for "scroll" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe reached into his robe and pulled out a slim scroll, bound up in a ribbon.
Benyúlt a köpenyébe, és kihúzott egy vékony, szalaggal átkötött papírtekercset.
EnglishDo you think the rabbis, when they spoke of the Torah, were talking about a scroll?
Azt hiszed, egy tekercsről beszéltek azok a rabbik, akik a Tóráról beszéltek?
EnglishSpecifies whether to display a vertical scroll bar at the right of the document window.
Megadja, hogy a dokumentumablak jobb szélén megjelenjen-e a függőleges görgetősáv.
EnglishThe scribe rose and walked to a small door squeezed between scroll-cases.
Az ímok felállt, és a könyvespolcok között megbúvó keskeny kis ajtóhoz lépett.
EnglishThis is the information that you seek from us, he said, handing the scroll to Sorak.
- Itt vannak azok az ismeretek, amiket kértél - mondta, s átadta a tekercset Soraknak.
English(Laughter) You have to scroll, like, seven screens-full to get to it.
(Nevetés) Két-három képernyőt mindenképp görgetni kell hozzá, hogy odaérjünk!
EnglishSpecifies whether to display a horizontal scroll bar at the bottom of the document window.
Megadja, hogy a dokumentumablak alján megjelenjen-e a vízszintes görgetősáv.
EnglishOne of his junior apprentices looked up, startled, from the scroll he was copying.
Egyik fiatalabb tanonca felnézett a tekercsről, amit éppen átmásolt.
EnglishWe're prepared to make a large donation to the Sanctum of the Scroll, Cale said.
Meglehetősen jelentős adományt tudunk felajánlani, ami azt illeti.
EnglishThe clarions sounded; Sir Spargoy rolled up the scroll and retired.
A harsonák megszólaltak; Sir Spargoy felcsavarta a tekercset, és visszavonult.
EnglishWhere is there one parchment scroll left which bears the signature of Aristotle?
Hol egy pergamentekercs, amely Arisztotelész aláírását hordozza?
EnglishEudoxia will answer your questions, said the boy who had given me the scroll.
Eudoxia majd válaszol kérdésedre felelte az, aki a tekercset adta.
EnglishShe read the outermost scroll first, casting its heal spell upon herself.
Felolvasta a tekercs legszélső rúnáit: egy gyógyító varázslat szavait.
EnglishIt is also a little like the scroll on which the text of the Torah is written.
Ahhoz a tekercshez is hasonlít, amelyre a Tóra szövege íródott.
EnglishKandive brought forth a crackling scroll, and, whipping it open, read: 'Ampridatvir now is lost.
Kandive egy repedezett bőrtekercset vett elő, kihajtogatta, és olvasni kezdte.
EnglishA bodys story can be unfurled from a vast host of details, to be read like a scroll.
A tetemek története kiolvasható a sok apró részletből mintha csak egy tekercset olvasna az ember.
EnglishThe scribe shrugged and rolled up the scroll to put it away.
Az írnok vállat vont, majd visszatekerte az iratot, s visszacsúsztatta a helyére.
EnglishWithout bidding Thalon farewell, she read the scroll and left that place.
Felolvasta a tekercset, és búcsú nélkül hagyta el a baljós termet.
EnglishIn the silence that followed, Laeral took a scroll from her belt and conjured dancing lights.
A teremre ráült csendben Laeral előhúzott egy tekercset, és táncoló fényeket idézett meg.
EnglishBut - Brys looked back down at the scroll - seven thousand disappearances in Letheras last year?
De fordult vissza Brys a tekercshez hétezer eltűnés csak az elmúlt évben?

Synonyms (English) for "scroll":

scroll