EN

scrubbing {noun}

volume_up

Context sentences for "scrubbing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe glanced at me, then looked away, scrubbing his eyes with the palm of his hand.
Rám nézett, azután lesütötte a szemét, és a tenyerével megtörölte az arcát.
Englishshe whispered, scrubbing at her cheeks with the heels of her palms.
- Remek party volt, mi? - suttogta Laurie, tenyere élével dörgölve az arcát.
EnglishMoreover, by thoroughly scrubbing the gas, what are otherwise pollutants are removed.
Továbbá a gáz alapos tisztításával eltávolíthatóak a szennyezőanyagok.
EnglishAt ten oclock, Carmichael entered the postmortem room, where Professor Harland was scrubbing.
Tízkor Carmichael belépett a boncterembe, ahol Harland professzor boncolt.
EnglishIt was a ferret-program, sniffing out connections, scrubbing them thoroughly.
Vadászprogram volt: megkereste és megszüntette a kapcsolatokat.
EnglishHis face seemed to shine with scrubbing and with a calm happiness.
Az arca fénylett a mosdástól és a higgadt boldogságtól.
EnglishCai made all sorts of rude jokes about spoiling them by turning the spit and scrubbing vegetables.
Cai pedig folyton durván tréfálkozott a kezéről, hogy majd csak elrondul a nyársforgatástól meg a zöldségpucolástól.
EnglishSuddenly she was scrubbing her eyes with horny knuckles.
- Váratlanul megtörölte a szemét durva kézfejével.
EnglishIf I could survive the Saturday scrubbing on the back porch, then life was indeed wonderful, if only for a few hours.
Ha túléltem a hátsó verandán a szokásos szombati csutakolást, már maradéktalanul szép volt az élet, ha csak néhány órára is.
EnglishAnd finally, his flesh, scrubbing him clean.
EnglishThe stain slowly disappeared from the plaster but she went on dipping the cloth, wringing it out, scrubbing, and then repeating the whole process.
A folt lassan eltűnt a falról, de ő csak mártogatta a rongyot, kicsavarta, súrolt, és kezdte elölről.
EnglishWhy clip the nails after scrubbing them?
EnglishDylan rubbed the faucet vigorously with the towel, scrubbing away the soap and water that the retiree had left on the handle.
Dylan alaposan ledörzsölte a csapot egy törlővel, és az összes szappanmaradékot és vizet eltüntette, amit az öreg a csapon hagyott.
EnglishViviane said a word for which nurse had washed my mouth out with the harsh lye soap the kitchen people used for scrubbing floors.
Viviane olyat mondott, amiért a dadus ki szokta mosni a számat a csípős lúgszappannal, amellyel a konyhai cselédek súrolják apadiót.
EnglishThe loofah for the scrubbing.
EnglishYears of strenuous scrubbing.
EnglishThe women ignored them and buzzed about their business of emptying garbage cans, polishing furniture, vacuuming and scrubbing bathrooms.
A nők nem törődtek velük, végezték a dolgukat: kiürítették a szemeteseket, megtisztogatták a bútorokat, porszívóztak és felsikálták a mosdókat.
English- I was scrubbing.
EnglishHe could not see her face, but the idea - the certainty - that she had gone blank and might go on scrubbing the wall for hours tormented him.
Paul nem látta az arcát, de gyötörte a gondolat a bizonyosság , hogy a nő tudata ismét kikapcsolt, és akár még órákon át így dörgölheti a falat.
EnglishNow, with the second rinse completed, Shep's hands were red from excessive scrubbing and from water turned up so hot that he'd hissed in discomfort as he had endured it.
Miután Shep a második öblítést is befejezte, a keze már vörös volt az erőteljes dörzsöléstől, és a tűzforró víztől, amit alig bírt elviselni.

Synonyms (English) for "scrubbing":

scrubbing
scrubs
scrub