"scrutiny" translation into Hungarian

EN

"scrutiny" in Hungarian

EN

scrutiny {noun}

volume_up

Context sentences for "scrutiny" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMr President, it is no longer just Mugabe and his regime that are under scrutiny.
Elnök úr! Most már nem csak Robert Mugabét és rendszerét kell vizsgálat alá venni.
EnglishA debate is currently under way in the European Parliament on financial scrutiny.
Az Európai Parlamentben jelenleg folyik a pénzügyi biztonságról szóló vita.
EnglishWithout his efforts we would not have been able to complete our parliamentary scrutiny.
Az ő munkája nélkül nem lettünk volna képesek befejezni a parlamenti ellenőrzést.
EnglishWe must make use of its power in order to strengthen financial scrutiny.
A pénzügyi felügyelet megerősítése érdekében ki kell használnunk a befolyását.
EnglishDemocratic scrutiny under the Development Cooperation Instrument (vote)
Demokratikus kontroll a fejlesztési együttműködési eszköz keretében (szavazás)
EnglishIf we take that approach, then legitimacy and democratic scrutiny will be missing.
Ha ezt az utat követnénk, elveszne a legitimáció és a demokratikus ellenőrzés lehetősége.
EnglishThe first requirement is to strengthen parliamentary scrutiny in the Member States.
Az első követelmény a tagállamok parlamenti ellenőrzésének megerősítése.
EnglishWe are also investing to ensure that our own record stands up to scrutiny.
Abba is erőfeszítést fektetünk, hogy saját felmutatott eredményeink kiállják a próbát.
EnglishPossible effects on the building costs must be subject to prior scrutiny.
Az építési költségekre kiható körülményeket előzetesen meg kell vizsgálni.
EnglishI am thinking here of democratic legitimacy based on scrutiny by the European Parliament.
Ezalatt az Európai Parlament vizsgálatán alapuló demokratikus legitimációra gondolok.
EnglishThe creature in the cage returned the scrutiny with emotions beyond conjecture.
A ketrecbe zárt teremtmény nem bizonyult értelmesnek a vizsgálaton.
EnglishThe legacy of a President of the European Parliament is always subject to political scrutiny.
Az Európai Parlament elnökének politikai öröksége mindig politikai elemzés tárgya.
EnglishThe expenditure is also subject to scrutiny by the European Court of Auditors.
A költségvetés végrehajtását az Európai Számvevőszék is ellenőrzi.
EnglishThis concerns delegated acts and the European Parliament's right to scrutiny.
Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és az Európai Parlament ellenőrzési jogát érinti.
EnglishThen, there is also the possibility of further scrutiny by Parliament.
Ott van az a lehetőség is, hogy a Parlament még tovább vizsgálja az ügyet.
EnglishAll these transgressions may happen when there is not enough scrutiny from the Commission.
Ezekre a kihágásokra akkor kerülhet sor, ha a Bizottság nem jár el kellő alapossággal.
EnglishParliament gave up 16 scrutiny instruments when it created the DCI.
A Parlament 16 ellenőrzési eszközt szüntetett meg, amikor létrehozta a FEE-t.
EnglishClearly, it is easier to exercise parliamentary scrutiny of the Commission than of the Council.
Egyszerűbb parlamenti ellenőrzést gyakorolni a Bizottság, mint a Tanács felett.
EnglishI support the amendments aimed at making greater use of comitology with scrutiny.
Támogatom az ellenőrzéssel történő komitológia fokozottabb alkalmazására irányuló módosításokat.
EnglishInternational scrutiny, he thought, staring out to the east, be damned.
És nincsenek benne a katonák, sem azok, akik a hotelekben szálltak meg.

Synonyms (English) for "scrutiny":

scrutiny
Other dictionary words